Strażnik Javy

JavaSoft, oddział Sun Microsystems, będzie ciałem standaryzacyjnym, czuwającym nad rozwojem języka Java. Członkowie komitetów międzynarodowej organizacji standaryzacyjnej (ISO) postanowili o tym bezwzględną większością głosów.

JavaSoft, oddział Sun Microsystems, będzie ciałem standaryzacyjnym, czuwającym nad rozwojem języka Java. Członkowie komitetów międzynarodowej organizacji standaryzacyjnej (ISO) postanowili o tym bezwzględną większością głosów.

20 z 27 biorących w głosowaniu krajowych komitetów ISO zdecydowało, że Sun Microsystem, twórca Javy, powinien być dostawcą publicznie dostępnej specyfikacji tego języka programowania. Tym samym powinny zakończyć się spory wśród producentów oprogramowania o to, kto ma w przyszłości decydować o rozwoju Javy. Głównym oponentem Suna był Microsoft, który domagał się, aby Java była kontrolowana przez niezależne od firmy Scotta McNeally ciało standaryzacyjne. Jak twierdzą analitycy, mimo werdyktu organizacji, wpływ Suna na Javę zmniejszył się po rozpoczęciu procedury ISO - obecnie programiści będą pisać aplikacje zgodnie z międzynarodowym standardem, ale nie będą musieli poddawać swoich produktów testom Suna.

Wśród krajów, które sprzeciwiały się pozostawieniu standaryzacji Javy w rękach Suna były Stany Zjednoczone. Inaczej głosowali przedstawiciele większości krajów europejskich (w głosowaniu nie brali udziału Polacy).


TOP 200