Strategie KPMG

Centrala belgijskiej firmy KPMG znajduje się w Brukseli. W całym świecie firma zatrudnia ok. 73 tys. osób w 125 krajach, współpracując z ponad 6 tys. partnerów. Doradztwo w sektorze bankowym jest prowadzone w 500 bankach na świecie, z czego 220 znajduje się w Europie.

Centrala belgijskiej firmy KPMG znajduje się w Brukseli. W całym świecie firma zatrudnia ok. 73 tys. osób w 125 krajach, współpracując z ponad 6 tys. partnerów. Doradztwo w sektorze bankowym jest prowadzone w 500 bankach na świecie, z czego 220 znajduje się w Europie.

W Polsce KPMG jest obecna od 1990 r. zatrudniając obecnie 85 pracowników w działach: audytorskim, bankowym, finansowania przedsiębiorstw, podatkowym, prawniczym i zarządzania. Odwaga i zdecydowanie, z jaką firma weszła do Polski, pozwoliły jej zdobyć dominującą pozycję wśród firm konsultingowych działających w naszym kraju. Ocenia się, że ponad połowa polskich banków korzystających z konsultacji, korzysta z rad zasięganych właśnie w tej firmie. Do polskich klientów KPMG należą: Narodowy Bank Polski, Bank Handlowy w Warszawie SA, Pekao SA, Bank Śląski, BPH i Polski Bank Rozwoju SA. Z usług KPMG korzystają również filie banków zagranicznych, m.in. Citibank i Creditanstalt. KPMG współpracuje również z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju EBOR (European Bank for Reconstruction and Development), a także uczestniczy w tworzeniu Warszawskiej Szkoły Bankowości.

W zakresie technik komputerowych KPMG nie uważa, aby banki zasadniczo różniły się od innych rodzajów biznesu. Zadaniem komputerów jest zawsze służyć interesom instytucji, w której pracują. Jeśli chcemy zapewnić pracy instytucji finansowych określoną jakość usług, to komputery są po prostu niezbędne. Ale zakupienie narzędzi przed nakreśleniem planu, co dana instytucja zamierza nimi wykonać, jest po prostu nieporozumieniem. Odnosi się to tak do sprzętu, jak i oprogramowania. Znane są przypadki polskich instytucji finansowych, które w czasie inwentaryzacji dziwiły się, że posiadają sprzęt komputerowy wartości milionów dolarów, na dodatek nie pozwalający się w żaden sposób zintegrować. Podobny los spotyka nierzadko pakiety drogiego oprogramowania, które są odkładane na półki szaf pancernych, by nie zaznać nigdy instalacji.

Chociaż początkowa część prac związanych z zewnętrznymi uwarunkowaniami może być podjęta przez zarząd banku wraz z doradcami od prawa i ekonomii, to najpóźniej w drugim etapie należy w nie włączyć również informatyków. Pomogą oni określić portfel aplikacji komputerowych, którymi aktualnie dysponuje instytucja, a także oszacować, jaki procent poszczególnych dziedzin działania jest skomputeryzowany. Pozwoli to dokładniej zastanowić się, czy i które aspekty pracy należy wyposażyć bogaciej, którym to wystarczy, a gdzie umiejscowione są ewentualne przerosty. Ponadto warto prowadzić stały rachunek efektywności wykorzystania komputerów przy prowadzeniu interesów. Wystarczy w tym celu zanalizować nakłady na komputeryzację w porównaniu ze średnim wzrostem płac w całej bankowości, czy nawet w niektórych jej sektorach.

Struktura docelowa

Docelową strukturę projektu należy określić na poziomie definicji, a następnie na poziomie wdrożenia.

Definicja struktury docelowej powinna zawierać następujące punkty:

 • opis funkcjonalny przyszłej aplikacji

 • przewidywane korzyści

 • oszacowanie kosztów

 • wpływ aplikacji na prowadzenie interesów

 • zagrożenia

 • poziom niezbędności aplikacji.

  Na poziomie wdrożenia należy określić, w jaki sposób nowe aplikacje będą dostarczane, jeśli chodzi o:

 • oprogramowanie, w tym typ bazy danych i narzędzia do rozwoju aplikacji

 • sprzęt komputerowy i stan telekomunikacji

 • organizacja zasobów i funkcji (scentralizowana czy rozproszona).

  Rola spółki konsultingowej

  Trzeba pamiętać, że zmiany na lepsze jest bardzo trudno przeprowadzać z pomocą personelu całkowicie związanego z instytucją bankową. Ludzie ci bardzo często mają skłonności do utrzymywania istniejącego oprogramowania, i bronią go z godnym podziwu bohaterstwem. Natomiast potrzeby zmian z zewnątrz są często lepiej widoczne. Na dodatek proponują je ludzie nie działający pod presją codziennych zadań operacyjnych.


 • TOP 200