Strategie Intela

Multimedia, wideotelefony i komputery w sieciach LAN, WAN i GSM.

Multimedia, wideotelefony i komputery w sieciach LAN, WAN i GSM.

"Już niedługo określenia komputer PC i komputer sieciowy będą synonimami" - powiedział Andrew Grove, prezes i dyrektor generalny Intel Corp., podczas europejskiej konferencji prasowej. Potwierdził jednak, że jednym z krytycznych elementów wpływających na rozwój systemów sieciowych jest wysoki koszt eksploatacji komputerów.

Lekarstwo na koszty

Największy producent procesorów rozpoczął współpracę z producentami sprzętu i oprogramowania nad rozwojem technologii umożliwiających samodiagnostykę systemów, zdalne monitorowanie i zarządzanie komputerami PC oraz serwerami. Odpowiedzią Intela na promowaną przez Sun i Oracle nową architekturę prostych i tanich komputerów sieciowych NC jest rozszerzenie zakresu dostępnych komputerów PC - od multimedialnych, wyposażonych w urządzenia peryferyjne, do prostych i tanich modeli NetPC, przeznaczonych dla użytkowników wykorzystujących jedynie specyficzne aplikacje. Specyfikacja NetPC ma być udostępniona komputerom w połowie br.

Wizytówka bez e-mail

Andrew Grove przestrzegał, że zauważalne spowolnienie tempa informatyzacji i wykorzystania systemów sieciowych przez firmy europejskie może w najbliższym czasie doprowadzić do znacznego osłabienia ich konkurencyjności w stosunku do przedsiębiorstw nie tylko amerykańskich, ale także dalekowschodnich. "Kiedy spotykam się z europejskimi biznesmenami, to rzadko który z nich ma na wizytówce adres poczty elektronicznej" - powiedział Andrew Grove.

Jak wynika z danych statystycznych, wydatki na technologie informatyczne są w krajach europejskich znacznie niższe niż w USA i Japonii. Wyraźnie mniejsze jest wykorzystanie poczty elektronicznej, liczba użytkowników Internetu i komputerów w gospodarstwach domowych. Andrew Grove powoływał się na analizy przewidujące dalszy spadek tempa wzrostu inwestycji i udziału Europy w rynku światowym w najbliższych latach.

Przewagą Europy może być najlepiej na świecie rozwinięty system cyfrowej telefonii GSM. Jednakże sieć ta jest jeszcze słabo wykorzystywana w biznesie - w 1995 r. transmisja danych stanowiła zaledwie 0,5% całkowitej liczby przesyłanych informacji (w sieciach naziemnych aż 46,3%). Wynika to m.in. z małej popularności w Europie komputerów przenośnych, współpracujących z telefonami GSM.

Zamiast telewizora

Strategiczne cele Intela, oprócz rozwoju technologii mikroprocesorowych, to prace nad usuwaniem przeszkód w zastosowaniu komputera PC jako centralnego, wielofunkcyjnego, elektronicznego urządzenia domowego oraz integracja funkcji telekomunikacyjnych w komputerach. Firma zapowiada opracowywanie układów scalonych, które umożliwią zastąpienie przez komputery PC takich urządzeń domowego użytku, jak telewizor czy telefon. Już obecnie oferowane procesory MMX zapewniają poprawę jakości przekazu w systemach wideokonferencyjnych.

"Komputer przyszłości to urządzenie pracujące w sieci" - dodaje Andrew Grove. Największy nacisk Intel zamierza położyć na rozwijanie technologii pozwalających na zasadnicze obniżenie kosztów eksploatacji komputerów. Wymaga to większej standaryzacji systemów i upowszechnienia funkcji do zdalnego monitorowania i zarządzania komputerami. Intel opracował specyfikację Wired for Management, która przewiduje zastosowanie znanego standardu DMI (Desktop Management Interface) na wszystkich platformach, przy wykorzystaniu odpowiednio zaprojektowanych dla DMI płyt głównych i zestawów układów wspomagających.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200