Strategiczni partnerzy

Firmy Software AG i BEA Systems zawarły porozumienie w sprawie zintegrowania platformy XML Tamino z serwerem aplikacji WebLogic.

Software AG i BEA Systems zawarły porozumienie dotyczące integracji kluczowych produktów obu firm - bazy danych XML Tamino z serwerem aplikacji BEA WebLogic. Podstawą nawiązania szerszej współpracy firm stał się program partnerski uruchomiony we wrześniu tego roku przez BEA Systems. Firmy skoncentrują się na współpracy w zakresie rozwoju produktów, sprzedaży i marketingu.

W ramach umowy integracji poddane zostaną platformy BEA WebLogic E-Business Platform oraz Tamino XML. W wyniku współpracy powstać ma kompleksowe rozwiązanie oparte na XML, pozwalające ujednolicić format elektronicznej wymiany danych, co analogicznie ułatwi dokonywanie transakcji internetowych.

Zobacz również:

Poza integracją technologii, porozumienie przewiduje podjęcie wspólnych działań handlowych mających na celu sprzedaż połączonego rozwiązania. Software AG i BEA Systems przewidują również stworzenie wspólnego programu szkoleń, który rozpocznie się najprawdopodobniej jeszcze w tym roku.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200