Strategia cyfryzacji Państwa - debata z udziałem Ministrów w polskim rządzie

Jakie są główne projekty budowy ponad-resortowych systemów IT umożliwiających cyfryzację i integrację działania infrastruktury publicznej w skali całego państwa – zapis Debaty Ministrów, która odbyła się podczas konferencji Computerworld Państwo 2.0 2018.

W debacie udział biorą:

Tomasz Bitner, Redaktor Naczelny, Computerworld

Janusz Cieszyński, Podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia

Paweł Cybulski, Podsekretarz Stanu, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Ministerstwo Finansów

Przemysław Koch, Pełnomocnik Ministra Rozwoju i Finansów do spraw Informatyzacji, Ministerstwo Finansów

Zobacz również:

Dariusz Piotrowski, Dyrektor Generalny, Dell EMC Polska

Michał Szczepański, Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych, Ministerstwo Sprawiedliwości

Michał Zajączkowski, Prezes zarządu, Hewlett Packard Enterprise Polska

Patroni honorowi:

Partner generalny:

Partner strategiczny:

Mecenas:

PartnerZY merytorycznI:

Wystawcy:

Patronat:


TOP 200