Strategia Oracle w pigułce

Polska konferencja Oracle Day stanowiła okazję do podsumowania strategicznych planów i omówienia nowości zaprezentowanych podczas globalnego wydarzenia - Oracle Open World.

Jean-Claude Michaca, wiceprezes działu Engineered Systems Oracle

Firmy, które swoje procesy zarządzania opierają na rzeczywistych danych biznesowych są średnio o jedną piątą bardziej zyskowne od pozostałych.

Kierunki rozwoju oferty Oracle wyznaczać mają oczekiwania rynku. Te zaś mają koncentrować się na kilku głównych obszarach. Według szefów koncernu fundamentalne wyzwania, z którymi firmy muszą zmierzyć się w dobie kryzysu, to: zachowanie istniejącej bazy klientów, pozyskanie środków na rozwój działalności, optymalizacja procesów w całym łańcuchu wartości biznesowej oraz skuteczne zarządzanie zespołem.

Strategia Oracle zakłada tworzenie rozbudowanych funkcjonalnie rozwiązań IT, integrujących sprzęt i oprogramowanie, a także szereg usług dodanych.

Zdaniem przedstawicieli koncernu takie podejście gwarantuje klientom możliwość nabycia kompletnego, zintegrowanego i zoptymalizowanego zestawu narzędzi spełniających większość typowych potrzeb. Kluczem ma być fakt, że prace nad rozwojem produktów amerykańskiego koncernu są prowadzone równolegle w warstwie oprogramowania i sprzętu. Niezależnie od tego istnieje możliwość nabycia poszczególnych elementów składowych oferty Oracle w sposób niezależny.

Walka na zewnątrz...

Eksperci zgodnie podkreślają, że o ile w ostatnich latach na rynku dominowały dążenia do optymalizacji procesów, cięć i oszczędności, o tyle teraz coraz bardziej widoczne są działania mające przyczynić się do wzrostu skali działalności gospodarczej. Kolejne firmy deklarują ambitne plany zwiększenia sprzedaży i wejścia na nowe rynki, zamiast powszechnych niedawno nacisków na efektywność. Okazuje się to trudne lub niemożliwe bez rozwiązań wewnątrz firmy. Z prowadzonych na skalę światową analiz Oracle wynika, że usprawnienia w zakresie poziomu obsługi i zarządzania opinią klientów planuje statystycznie aż 59% firm. Niewiele mniej - 52% - zamierza inwestować w technologie cloud computing, pozwalające ograniczyć kapitałochłonność i inercję działania w niektórych obszarach. Kolejne 44% podmiotów chce wdrażać narzędzia klasy Big Data i systemy analityki biznesowej - głównie po to, aby lepiej rozumieć sygnały napływające z otoczenia.

Efektem skutecznej realizacji działań ma być zapewnienie jednolitego poziomu obsługi klientów niezależnie od tego, w jaki sposób komunikują się oni z firmą. "Za sprawą sieci społecznościowych opinia każdego klienta może okazać się na wagę złota. Prognozy mówią, że w ciągu kolejnych pięciu lat spadać będzie popularność wszystkich kanałów komunikacji z klientami, poza witrynami internetowymi i sieciami społecznościowymi. Warto więc zadać sobie pytanie: czy moja firma dysponuje rozwiązaniami, które pozwolą odpowiedzieć na taką zmianę rynkową?" - zastanawia się Kevin Attard, dyrektor sprzedaży aplikacji na region Europy Środkowo-Wschodniej, Środkowego Wschodu oraz Afryki.

Podobnego zdania jest Jean-Claude Michaca, wiceprezes działu Engineered Systems. "Klasyczny model kontaktów z klientami opierał się na kaskadowym procesie, w którym klienci przechodzili kolejno przez poszczególne kanały kontaktu. Teraz ten uporządkowany model sprzedaży gwałtownie się zmienia. Dziś wszystkie formy kontaktu mogą pełnić dowolną rolę. Przykładowo relacje z klientami mogą zaczynać się tam, gdzie do tej pory dominowały procesy obsługi posprzedażowej" - uważa. Według niego ogromny potencjał dla zwiększenia konkurencyjności biznesu tkwi w integracji i korelacji uporządkowanych danych przechowywanych w korporacyjnym środowisku IT ze wstępnie zagregowanymi informacjami czerpanymi ze źródeł zewnętrznych oraz danymi przesyłanymi na bieżąco w czasie rzeczywistym. "Statystyczna firma poświęca czterokrotnie większe środki na utrzymanie środowiska IT niż na wdrażanie innowacji w tym zakresie. Tymczasem innowacyjność biznesu coraz częściej opiera się właśnie na technologiach teleinformatycznych. Firmy, które swoje procesy zarządzania opierają na rzeczywistych danych biznesowych, są średnio o jedną piątą bardziej zyskowne od pozostałych" - mówi Jean-Claude Michaca.

... i wewnątrz firmy

Zdaniem przedstawicieli Oracle w obliczu zmian zachodzących w światowej gospodarce coraz istotniejsze staje się lepsze zarządzanie zespołem i działania zmierzające do utrzymania w firmie jak największej grupy pracowników, mających wysokie kompetencje. "Dziś nie ma klientów wiernych konkretnej marce przez całe życie. Nie ma też całkowicie wiernych pracowników. Okres załamania gospodarczego to szansa dla firm, które potrafią przyciągnąć i zatrzymać przy sobie najlepszych pracowników, wspierając rozwój ich kompetencji zgodnie z osobistymi planami" - kwituje Kevin Attard. Twierdzi on, że bez zintegrowanych narzędzi biznesowych niemożliwe jest dziś sprawne zarządzanie procesami i kanałami rekrutacji, skuteczne i sprawiedliwe wynagradzanie pracowników, a także organizowanie polityki szkoleniowej i ścieżek karier dopasowanych do ambicji i preferencji wszystkich zatrudnionych.

Biznes oczekuje większej elastyczności narzędzi informatycznych. W odpowiedzi przedstawiciele Oracle podkreślają, że wszystkie nowe wersje oferowanych obecnie aplikacji biznesowych zostały dostosowane do działania w modelu chmurowym. "Od sześciu lat realizujemy strategię zakładającą, że każdy nowy produkt ma działać zarówno w chmurze, jak i w modelu on premise. Drugim założeniem jest jak najszersze wykorzystanie otwartych standardów. To przemyślane i dobrze zaplanowane rozwiązania" - podkreśla Jean-Claude Michaca.

Natywnym elementem kolejnej wersji środowiska bazodanowego Oracle jest m.in. rozbudowana obsługa wielu instancji bazy danych. Oddzielone są same dane, kolejki ich przetwarzania i inne elementy technologiczne. Zmieniają się też systemy biznesowe Oracle. "Cechą pakietu Fusion jest to, że wszystkie elementy niebędące zasadniczą częścią aplikacji zostały przeniesione do warstwy pośredniej. Dzięki temu łatwiej jest zapanować nad całym środowiskiem aplikacyjnym, a dodatkowo klienci mogą samodzielnie definiować nowe procesy biznesowe niezależnie od tego, że rozwiązanie działające w modelu cloud zostało dostarczone jako rozwiązanie standardowe. Łatwiej także budować chmury hybrydowe" - zapewnia Andrzej Amanowicz, szef działu wsparcia sprzedaży aplikacji na Europę Północno-Wschodnią. Warto wspomnieć, że obecnie oferowane klientom z Polski usługi Oracle w zakresie rozwiązań cloud computing są realizowane za pośrednictwem trzech centrów danych. Ośrodki te są zlokalizowane w Szkocji, Anglii oraz Holandii.

Polski oddział rośnie w siłę

W ciągu ostatnich 12 miesięcy, w wyniku przejęć prowadzonych na szczeblu korporacji, w polskich strukturach Oracle znalazły się trzy nowe oddziały. Obecnie w polskich strukturach Oracle pracuje ok. 500 osób. Planowane jest dalsze zwiększanie zatrudnienia.

Przedstawiciele Oracle Polska szacują, że własne rozwiązania oparte na produktach Oracle rozwija ponad 0,5 tys. krajowych firm. Skalę zatrudnienia bezpośrednio związanego z rozwiązaniami Oracle oszacowano na polskim rynku na ok. 10 tys. stanowisk. Tylu jest u nas konsultantów, architektów, programistów czy administratorów systemów amerykańskiego giganta.

Podczas warszawskiej konferencji Oracle Day wręczono specjalne wyróżnienia dla dwóch najciekawszych, zrealizowanych w ciągu minionego roku wdrożeń rozwiązań Oracle w Polsce. Spośród dziewięciu nominowanych projektów wyróżniono wdrożenia w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii oraz w firmie Diagnostyka. Pierwszy projekt dotyczył zastosowania maszyny Exadata do optymalizacji procesów przetwarzania danych, drugi zaś wdrożenia systemu Oracle CRM On Demand.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200