Stowarzyszenie ICA pracuje nad ujednoliconą komunikacją

Microsoft i Nortel zawiązały w połowie 2006 r. przymierze ICA (Innovative Communications Alliance), które postawiło sobie za cel opracowywanie rozwiązań typu UC (Unified Communications; ujednolicona komunikacja). Firmy poinformowały ostatnio o swoich dokonaniach w tym obszarze, integrując technologie głosowe firmy Nortel z oprogramowaniem i aplikacjami Microsoftu.

Rynek rozwiązań UC rozwija się bardzo dynamicznie. W raporcie opublikowanym niedawno przez In-Stat and Wainhouse Research można przeczytać, że w 2007 r. obroty na tym rynku wyniosły 26,5 mld USD, a w 2012 r. mają wzrosnąć do 50 mld USD.

Przymierze ICA różni się tym od innych form współpracy, jakie podejmują w tym obszarze np. Cisco i IBM, iż Nortel i Microsoft kładą duży nacisk na ścisłe konsolidowanie swoich produktów oraz proponowanie na ich bazie użytkownikom zupełnie nowych rozwiązań.

Zobacz również:

Dla porównania, zawarte niedawno przez Nortel i Cisco porozumienie przewiduje, że obie firmy zintegrują oprogramowanie Lotus Sametime (IBM) ze swoimi rozwiązaniami Unified Communications. W przypadku ICA współpraca sięga o wiele głębiej. Nortel i Microsoft zamierzają połączyć oprogramowanie Microsoftu typu enterprise (obsługujące serwery i pecety) z produktami telekomunikacyjnymi Nortela, oferując w ten sposób użytkownikom nowatorskie rozwiązania UC.

Podsumowując blisko dwuletni okres współpracy, obie firmy donoszą, że otworzyły w tym czasie dwa duże centra badawcze (jedno w USA i drugie w Wielkiej Brytanii), zbudowały 6 mniejszych centrów technologicznych oraz zbudowały na całym świecie 150 punktów konsultacyjnych ICA na całym świecie.

Stowarzyszenie ICA pracuje nad ujednoliconą komunikacją
Nortel ma obecnie w swojej ofercie dwa rozwiązania, które cieszą się szczególnym zainteresowaniem użytkowników: CS 1000 (Communication Server 1000; centralka IP PBX; zdjęcie obok) i softswitch CS 2000. Firma pracuje teraz w ramach przymierza ICA nad produktami należącymi do linii MCS 5100 (Multimedia Communication Server 5100).

Plany ICA zakładają, że w 2010 r. gotowe będzie zunifikowane oprogramowanie , dzięki któremu użytkownicy będą mogli płynnie przechodzić z platformy Nortel Communication Server 1000 i 2000 (systemy telefonii IP) na platformę OCS (Office Communication Server), składającą się z oprogramowania firmy Microsoft i modułów telekomunikacyjnych produkowanych przez Nortel.

Firmy poszerzyły ostatnio swoje oferty o następujące rozwiązania:

1. Nortel Converged Office. Rozwiązanie integruje centralki IP PBX produkowane przez Nortel (Communication Server 1000 IP-PBX oraz CS 2100 IP-PBX) z oprogramowaniem Microsoft Office Communications Server 2007.

2. UC Integrated Branch. Rozwiązanie wprowadza technologię UC (oraz takie funkcjonalności, jak routing WAN, różne opcje bezpieczeństwa oraz wsparcie dla aplikacji VoIP) do mniejszych, zdalnych oddziałów firmy, integrując oprogramowanie Office Communications Server 2007 (Microsoft) z routerem Nortel Secure Router 4134.

3. Nortel Multimedia Conferencing 5.0 for Office Communications Server 2007. Rozwiązanie, które pozwala prowadzić audio konferencje, wykorzystując do tego celu oprogramowanie Office Communications Server 2007.

4. Carrier Hosted Unified Communications Solution. Rozwiązanie, dzięki któremu dostawcy usług sieciowych mogą oferować firmom usługi UC, integrując trzy elementy: softswitch Communication Server 2000 (Nortel) oraz Office Communications Server 2007 i Exchange Server 2007 Unified Messaging (Microsoft).

Rozwiązanie Converged Office kosztuje od 65 do 90 USD (za jednego użytkownika). Cena rozwiązania Integrated Branch zaczyna się od 20 tys. USD. Rozwiązanie Nortel Multimedia Conferencing 5.0 for Office Communications Server 2007 kosztuje 45 USD (za jednego użytkownika). Firmy oferują również rozwiązanie integrujące centralkę CS 1000 z oprogramowaniem Microsoft Exchange, które kosztuje od 15 do 20 USD (za jednego użytkownika).


TOP 200