Stopnie awansu

W ciągu dziesięciu ostatnich lat informatyka awansowała ze służbówki na pokoje najwyższego kierownictwa firm.

W ciągu dziesięciu ostatnich lat informatyka awansowała ze służbówki na pokoje najwyższego kierownictwa firm.

Podobnie zmienia się rola strategii logistycznych. Oprócz wyspecjalizowanych branż, w których zawsze była niezbędna i wciąż udoskonalana, np. przewozów morskich czy drogowych, teraz cieszy się szacunkiem we wszystkich dziedzinach gospodarki: przemyśle, budownictwie, handlu itd. Zintegrowana, nowoczesna logistyka, wsparta informatyką przynosi ogromne korzyści - zwłaszcza sieciom sklepów, np. Wal-Mart czy JC Penny - pozwalając wyprzedzić konkurencję. Jednak istotniejsze, że ani logistyka, ani informatyka nie stanowią w najnowszych rozwiązaniach wyizolowanych, usługowych dziedzin, lecz ich opiekunowie modelują biznes na równi z pomysłami i pracą menedżerów zarządzających firmami.

Dzisiejsze systemy logistyczne były projektowane z myślą o poszczególnych działach przedsiębiorstw lub pojedynczych firmach. Według raportów analityków Gartner Group, w ciągu najbliższych pięciu lat rozwiązania logistyczne ulegną rewolucyjnym przekształceniom. Wyjdą na zewnątrz firm, tworząc nowy rodzaj kanałów biznesowych łączących partnerów. Czyli to, co dzisiaj czyni American Airlines czy Wal-Mart, stanie się nowym standardem w logistyce. Utworzy również nowe standardy w informatyce korporacyjnej.

Wizja idealna

Nowe rozwiązania mają służyć przede wszystkim szybkiej i trafnej odpowiedzi na potrzebę klienta, płynności przepływu towarów oraz sprawnemu zarządzaniu tzw. łańcuchem dostaw. Ich twórców napędza taka oto idealna wizja: „Jak tylko konsument zdejmie z półki sklepowej dany towar, linia produkcyjna w fabryce zaczyna wytwarzanie następnego produktu, który zastąpi ten właśnie zakupiony, a następnie ten produkt przybędzie do sklepu i pojawi się na półce dokładnie w tym momencie, kiedy następny klient wyciągnie po niego rękę."

Prognozy Gartner Group przewidują, że w ciągu 5 lat presja obniżania kosztów i precyzyjnego odpowiadania na żądania klientów zmusi ponad 70% dużych przedsiębiorstw do podjęcia próby zrealizowania takiej wizji logistycznej.

Menedżerowie informatyki będą musieli zaproponować im nowe aplikacje, mimo że na razie nie mają wiele do zaoferowania. Jednak - zdaniem specjalistów - nie przetrwa na rynku żadne przedsiębiorstwo, które pozostanie przy starym pojmowaniu logistyki i informatyki, jako dziedzin zamykających się w granicach firmy. Już dzisiaj tradycyjne firmy kooperujące z innymi nowego typu odczuwają ogromne niedogodności tej współpracy. Styk starego biznesu z nowym stanowi słabe ogniwo w łańcuchu kooperacyjnym, tradycyjne firmy będą więc z niego eliminowane.

Będą niespodzianki

Analitycy Gartner Group przewidują sporo przykrych niespodzianek dla informatyków. Przede wszystkim muszą oni nauczyć się procesowego, a nie funkcyjnego patrzenia na przedsiębiorstwa. O tym, że nie jest to łatwe, przekonują na co dzień firmy, które podejmują mniej radykalne zmiany usprawniające biznes, jak choćby likwidacja nadmiernej hierarchizacji. Inny ogromny problem dotyczy aplikacji. Ich funkcjonalność musi się skoncentrować na tworzeniu połączeń ze światem zewnętrznym, światem partnerów. Liczne przedsiębiorstwa, które włożą tysiące dolarów w wykształcenie kadry i rozwój systemu logistycznego otwierającemu granice firmy i umożliwiającego daleko idącą kooperację, zostaną brutalnie obudzone koniecznością skorzystania z outsoucingu.

Departament informatyki będzie bezradny wobec konieczności połączenia własnych aplikacji z aplikacjami partnerów. Większość obecnie rozwijanych systemów nie ma budowy modularnej ani struktury przystosowanej do kooperacji z innymi systemami - co więcej, nie tylko do porozumiewania się, ale wręcz wspierania partnerów biznesowych.

Jak twierdzą pracownicy Gartner Group, dzięki integracji procesów cykl informacyjny w biznesie zostanie zredukowany o co najmniej 50%. Trudno powiedzieć, czy z tego wynika, że o połowę szybciej będziemy dokonywać zakupów, o połowę mniej czasu poświęcimy na podjęcie każdej decyzji, o połowę skróci się nasz pobyt w pracy. Jedno wszak jest pewne: informatykom skraca się czas do rozmyślań. Szybciej niż się spodziewają, menedżerowie zażądają od nich potrzebnych im narzędzi do zarządzania nowo zorganizowanym biznesem.


TOP 200