Stopa bezrobocia spadła do 9,6%

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że w czerwcu stopa bezrobocia spadła do 9,6% z 10% w maju.

Liczba bezrobotnych wyniosła 1,459 mln osób i spadła o 66,8 tys. osób (4,4%) Od początku roku liczba bezrobotnych spadła o 287,8 tys. osób (16,5%). Pracodawcy zgłosili w czerwcu do urzędów pracy 104 tys. ofert pracy. W I półroczu 2008 r. do urzędów pracy zgłoszono 632,4 tys. ofert, o 33,9 tys. mniej w porównaniu do analogicznego okresu 2007 r.

"Czerwiec zwykle należał do miesięcy, w których po wiosennym ożywieniu na rynku pracy odnotowywano wzrost bezrobocia, głównie ze względu na wzmożoną rejestrację osób kończących szkoły. Ta niekorzystna sytuacja zmieniła się od 2003 roku. Jednak spadek bezrobocia dotyczy głównie mężczyzn, którzy zatrudniają się przy pracach sezonowych w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie. Bezrobocie spadło też dzięki pracom subsydiowanym ze środków Funduszu Pracy, EFS, pracom społecznie użytecznym, szkoleniom i stażom oraz wyjazdom do pracy za granicę" - napisano w komunikacie.

Źródło - PAP


TOP 200