Stoen Operator: zwiększamy inwestycje w projekty IT

Materiał partnerski Zaawansowane systemy informatyczne zaczynają odgrywać kluczową rolę w sektorze elektroenergetycznym. Przykładem tego jest spółka Stoen Operator, która bez stale rozwijanej infrastruktury IT nie mogłaby realizować swoich podstawowych procesów biznesowych. W dzisiejszych realiach IT i OT bardzo się do siebie zbliżyły i wzajemnie się przenikają. Tutaj wyzwaniem jest wzajemne zrozumienie się dotychczas rozłącznych obszarów: inżynierskiego, operacyjnego i bezpieczeństwa IT — twierdzi Michał Maciejewski, Head of Grid IT w Stoen Operator.

Główne wyzwania stojące przed warszawskim OSD

Stoen Operator stoi przed dużymi zmianami związanymi z zeszłoroczną nowelizacją prawa energetycznego. Wprowadza ona m.in. obowiązek wymiany liczników na zdalne. W efekcie, do końca 2023 roku na terenie Warszawy zostanie zainstalowanych 150 tysięcy sztuk takich urządzeń, a do 2028 roku aż 800 tysięcy. Dokument nakłada także obowiązek wdrożenia Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE), który standaryzuje około 50 obecnych na rynku energii procesów biznesowych, z czego 70 proc. dotyczy OSD. Do tego warto także dodać własne plany rozwoju Stoen Operator na najbliższe lata. Firma od 2022 roku znacznie zwiększyła wartość inwestycji w inteligentne rozwiązania sieciowe. Wszystko to oznacza konieczność bardzo dynamicznego rozwoju infrastruktury IT.

Krytyczne systemy odpowiadające za funkcjonowanie Stoen Operator

Stoen Operator: zwiększamy inwestycje w projekty IT

Michał Maciejewski, Head of Grid IT – Stoen Operator

Stoen Operator jest operatorem systemu dystrybucyjnego, który dostarcza energię do ponad miliona klientów w Warszawie i okolicach. Przedsiębiorstwo zaliczane jest więc do tzw. usługi kluczowej. Stąd tak ważną rolę odgrywają systemy wspierające bezpieczeństwo oraz dbające o zachowanie ciągłości dostaw. Za krytyczne uznawane są więc rozwiązania klasy SCADA służące do zarządzania siecią elektroenergetyczną oraz wspierania jej eksploatacji i modernizacji.

Podłączanie coraz większej liczby odbiorców wymaga sukcesywnej rozbudowy sieci. Istotną rolę odgrywają tutaj systemy umożliwiające obsługę inwestycji i nowych przyłączeń. Co więcej, Stoen Operator odpowiada nie tylko za dostarczenie danych pomiarowych do rozliczeń klientów indywidualnych oraz firm, ale także za rozliczenie usługi dystrybucji. W tym celu firma wykorzystuje systemy służące do akwizycji danych pomiarowych, ich obróbki oraz billingu.

Systemy centralne kontra lokalne

Będąc częścią Grupy E.ON, Stoen Operator korzysta z centralnych rozwiązań w obszarach, które tego wymagają. Dotyczy to głównie systemów klasy ERP odpowiadających za księgowość, finanse, kontroling, podatki i zakupy. Pracownicy warszawskiego OSD używają centralnego narzędzia do zarządzania portfelem projektów IT. - O planach centralnych wdrożeń wiemy na tyle wcześnie, że możemy zsynchronizować je z naszymi lokalnymi inicjatywami, zarówno pod kątem kosztów, jak i harmonogramu. Mamy także wystarczający zapas czasu, by odpowiednio wpasować w roadmapę rozwoju naszej architektury IT. Mamy jedno narzędzie do zarządzania portfolio projektów IT, które daje podgląd na wszystkie projektów — nie tylko z obszaru IT — prowadzone przez spółki Grupy E.ON — mówi Michał Maciejewski.

Maciejewski wspomina także o platformie do wymiany informacji pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład Grupy E.ON — Poza cykliczną wymianą wiedzy pomiędzy szefami i działami IT, mamy arenę (tzw. DAM – Digital Acceleration Model), gdzie prezentujemy pomysły i rozwiązania IT. Dzięki niej każda spółka sieciowa może zgłosić swoją propozycję rozwiązania IT, które ma szansę stać się standardem grupowym oraz może skorzystać z pomysłów innych — dodaje ekspert Stoen Operator. Pozostała część architektury IT, obsługująca resztę procesów biznesowych, zarówno od strony aplikacyjnej, jak i infrastrukturalnej, jest zarządzana lokalnie. Również planowanie i zarządzanie portfolio IT odbywa się lokalnie, w poszczególnych spółkach Grupy.

Złoty środek pomiędzy kupowaniem a rozwijaniem własnych narzędzi

Korzystanie ze standardowych, dostępnych na rynku, rozwiązań posiada wiele zalet. Przede wszystkim są tańsze w pozyskaniu i wymagają mniejszego zaangażowania ze strony zespołu. Przez wzgląd na specyfikę branży elektroenergetycznej nie zawsze jednak można skorzystać z gotowego produktu. W efekcie Stoen Operator implementuje oprogramowanie czy systemy od podmiotów trzecich wszędzie tam, gdzie jest to możliwe — głównie w obszarach obsługi przedsiębiorstwa i obsługi klienta. Każdorazowo jednak decyzja o wyborze rozwiązania poprzedzona jest wnikliwą analizą. — Weryfikujemy takie aspekty jak zastosowana technologia i roadmapa rozwoju prezentowanego nam produktu. Zwracamy również uwagę na to, czy oprogramowanie jest sprawdzone, a dostawca posiada odpowiednie doświadczenie — mówi Maciejewski.

Do ostatecznej oceny zespół dodaje koszty wdrożenia oraz utrzymania i rozwoju systemu. — Jeśli dostosowanie standardowego narzędzia do naszych potrzeb będzie wymagało znacznych nakładów, czasem decydujemy się na stworzenia specjalnie przeznaczonego oprogramowania — podsumowuje Maciejewski. Najlepszym tego przykładem są rozwiązania klasy HES służące do zdalnej akwizycji danych pomiarowych, które Stoen Operator opracował we własnym zakresie.

Plany na najbliższy czas

Wyzwania stojące przed Stoen Operator sprawiają, że przedsiębiorstwo w najbliższym czasie będzie realizować wiele projektów IT. Planowana jest m.in. migracja w zakresie modułów obsługujących finanse, księgowość, kontroling, podatki i zakupy czy modułów wspierających procesy specyficzne dla branż sieciowych. Do końca 2022 roku zakończone zostaną także prace nad wdrożeniem Centralnej Bazy Odczytowej, systemu klasy MDM (Meter Data Management). Warszawski OSD równolegle nadal rozwija własny produkt HES-NG do zdalnej akwizycji danych pomiarowych z liczników i koncentratorów, a także rozpocznie implementację narzędzi klasy CRM.

Warto zauważyć, że wszystkie te działania wpisują się w strategię Grupy E.ON, której jednym z trzech filarów jest digitalizacja wymagająca coraz szerszego zastosowania nowoczesnych rozwiązań z obszaru IT. Dzięki niej stołeczny Operator będzie mógł mierzyć się z pozostałymi wyzwaniami, jakimi są m.in. szybki rozwój elektromobilności, zwiększenie liczby instalacji OZE czy efektywności energetycznej sieci.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]