Ster-Projekt wchodzi na rynek równoległy

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła do publicznego obrotu akcje serii D i E firmy Ster-Projekt SA. Akcje serii D (0,5-1,5 mln szt.) zostaną zaoferowane nowym inwestorom, a serii D (422-885 tys. szt.) kierownictwu i pracownikom spółki.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła do publicznego obrotu akcje serii D i E firmy Ster-Projekt SA. Akcje serii D (0,5-1,5 mln szt.) zostaną zaoferowane nowym inwestorom, a serii D (422-885 tys. szt.) kierownictwu i pracownikom spółki.

Po zakończeniu subskrypcji Ster-Projekt zamierza zmienić rynek notowań z CeTO na rynek podstawowy Giełdy Papierów Wartościowych.