Ster-Projekt przejmie akcje Bankowego Centrum Informatyki

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie zgłosił zastrzeżeń do zamiaru przejęcia przez Ster-Projekt SA większościowych udziałów w Bankowym Centrum Informatyki Sp. z o.o. (BCI). Spółka ta należała poprzednio do Narodowego Banku Polskiego.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie zgłosił zastrzeżeń do zamiaru przejęcia przez Ster-Projekt SA większościowych udziałów w Bankowym Centrum Informatyki Sp. z o.o. (BCI). Spółka ta należała poprzednio do Narodowego Banku Polskiego.

Ster-Projekt obejmie ponad 50% akcji spółki.