Ster-Projekt pozbywa się akcji System 3000

Ster-Projekt SA sprzedał firmie Techmex SA 53,8 tys. imiennych akcji serii A, B, C i D System 3000 SA. Stanowią one 35,7% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy tej spółki. Wartość transakcji szacowana jest na 3,8 mln zł.

Ster-Projekt SA sprzedał firmie Techmex SA 53,8 tys. imiennych akcji serii A, B, C i D System 3000 SA. Stanowią one 35,7% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy tej spółki. Wartość transakcji szacowana jest na 3,8 mln zł.

Ster-Projekt kupił jednocześnie od System 3000 100% udziałów w 3 NET Sp. z o.o. z Krakowa. Wartość transakcji wynosi 1,3 mln zł.