Ster-Projekt kupił firmę PolSpark

Umowę o nabycie udziałów PolSpark sp. z o.o. Ster-Projekt zawarł z S.H. sp. z o.o. (58% kapitału zakładowego) i Non Stop Mazury sp. z o.o. (40%). Jednak zgodę na zawarcie obu transakcji musi wydać Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kolejne 2% udziałów Ster-Projekt odkupił od Macieja Piechockiego. Umowy zostaną sfinansowane ze środków własnych Ster-Projektu, a ich wartość jest szacowana na 1,6 mln zł.

Umowę o nabycie udziałów PolSpark sp. z o.o. Ster-Projekt zawarł z S.H. sp. z o.o. (58% kapitału zakładowego) i Non Stop Mazury sp. z o.o. (40%). Jednak zgodę na zawarcie obu transakcji musi wydać Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kolejne 2% udziałów Ster-Projekt odkupił od Macieja Piechockiego. Umowy zostaną sfinansowane ze środków własnych Ster-Projektu, a ich wartość jest szacowana na 1,6 mln zł.

PolSpark zajmuje się integracją systemów komputerowych w oparciu o platformę systemową Unix/Solaris w połączeniu z produktami Lotus Development i Microsoft. PolSpark jest także wyłącznym dystrybutorem w Polsce oprogramowania IRIS/Automated Message Handler firmy Systematic Software Engeneering AS.