Ster-Projekt już w Telmax

Bydgoski sąd zarejestrował podwyższenie kapitału spółki Telmax o 2,94 mln zł w wyniku emisji akcji serii F. Ster-Projekt objął nowy pakiet akcji - stanowiący 21,9% kapitału zakładowego spółki. Transakcja jest wynikiem porozumienia w sprawie połączenia, jakie w marcu br. zawarły Ster-Projekt, Telmax i Spin.

Bydgoski sąd zarejestrował podwyższenie kapitału spółki Telmax o 2,94 mln zł w wyniku emisji akcji serii F. Ster-Projekt objął nowy pakiet akcji - stanowiący 21,9% kapitału zakładowego spółki. Transakcja jest wynikiem porozumienia w sprawie połączenia, jakie w marcu br. zawarły Ster-Projekt, Telmax i Spin.

Po przejęciu przez Ster-Projekt nowej emisji akcji Telmaxu mają się połączyć Spin i Telmax. "Strony wyraziły jednocześnie zamiar podjęcia współpracy biznesowej, szczególnie na rzecz przedsiębiorstw działających w sektorze energetycznym" - poinformowały firmy. Majątek Spinu zostanie przeniesiony do Telmaxu. W zamian jego akcjonariusze otrzymają ok. 4,8 mln akcji bydgoskiej spółki (83%). Przychody Spinu w 2003 r. wyniosły ok. 102 mln zł, Telmaxu - 25 mln zł, zatrudnienie zaś odpowiednio: 346 i 60 osób.


TOP 200