Ster-Projekt dla BPH

Integrator podpisał umowę z Bankiem Przemysłowo - Handlowym. Jej wartość może osiągnąć nawet 9,26 mln zł 'w zależności od zamówień złożonych przez BPH' - informuje Ster-Projekt.

Przedmiotem zawartej umowy jest świadczenie usług w zakresie modernizacji i konfiguracji posiadanych przez Bank Przemysłowo - Handlowy macierzy dyskowych. Ostateczna wartość umowy uzależniona jest od realizowanej przez Ster-Projekt konfiguracji macierzy, jaka zostanie wybrana przez BPH po przeprowadzeniu testów wydajnościowych.

Jak podaje spółka, łączna wartość umów podpisanych z Bankiem Przemysłowo - Handlowym w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 15,3 mln zł.

Ster Projekt poinformował również, że w ciągu minionych 12 miesięcy zawarł z Telekomunikacją Polską umowy o łącznej wartości 75,3 mln zł. Najnowsza umowa opiewająca na 4,54 mln zł dotyczy modernizacji budynku operatora. Największą wartość miał kontrakt na budowę Centrum Przetwarzania Danych w Łodzi oraz świadczenie usług utrzymania tego obiektu - 70,6 mln zł.

Zarząd firmy podjął decyzję także o podpisaniu przedwstępnej umowy sprzedaży posiadanego pakietu akcji firmy Prokom Investment za 16 mln zł plus odsetki. Pakiet ten Ster-Projekt kupił jesienią ubiegłego roku w celu ulokowania oszczędności na przejęcia innych spółek. Ster Projekt do 7 kwietnia otrzyma od Prokom Investments zaliczkę na poczet sprzedaży akcji. Przypomnijmy na czele Ster Projekt stoi Dariusz Brzeski, który zastąpił Piotra Smólskiego który był szefem Ster-Projektu od 2000 roku.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200