Ster-Projekt - NATO: kolejny aneks

Integrator podpisał aneks do umowy z NATO dotyczący dalszej współpracy w ramach Wspólnego Centrum Analiz i Doświadczeń (Joint Analysis and Lessons Learned Centre - JALLC).

Spółka bierze udział w przetargach organizowanych przez agencje NATO, dzięki zawartej w październiku 2002 r. umowie ramowej BOA (Basic Ordering Agrement oraz uzyskanemu certyfikatowi bezpieczeństwa przemysłowego paktu.

Od tego czasu firma zawarła już siedem umów z agencjami sojuszu. Na początku lipca informowaliśmy, że na mocy porozumienia zawartego z agencją NC3A Ster-Projekt wdroży na potrzeby jednostek NATO Elektroniczny System Zarządzania Dokumentami (EDMS).

Zobacz również:

  • Apple i Arm stawiają na długofalową współpracę
  • Nokia wybrała platformę Red Hat

Pierwszy z kontraktów został podpisany w połowie lipca 2003 roku i dotyczył współpracy przy tworzeniu architektury systemów informatycznych dla baz wojskowych NATO. Przedmiotem kolejnego było dostarczenie usług konsultacyjnych dla systemu obrony powietrznej ACCS dla agencji NACMA.

Trzecia z kolei umowa obejmowała prace związane z dostawą sprzętu i budową aplikacji dla systemów NATO. Rok temu kontrakt podpisany z agencją NC3A dotyczył dostaw sprzętu i budowy aplikacji dla systemów informatycznych NATO.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200