Startupy zwiększają zatrudnienie

Polskie startupy zwiększyły rekrutację – wynika z raportu „Zarobki IT w polskich startupach w Q3 2022”, przygotowanego przez bValue oraz Just Join IT.

Startupy zwiększają zatrudnienie

Fot. Fox/Pexels

Liczba ofert pracy na stanowiskach IT wzrosła w 3 kwartale 2022 r. o 54 proc. względem 2 kwartału, zaś względem 4 kwartału 2021 roku aż 111 proc. A to z kolei pokazuje, że polski ekosystem startupów kontynuuje intensywny rozwój, który powoli jednak przestaje przekładać się na wzrost pensji. W największym stopniu, o 70 proc. zwiększyła się liczba rekrutacji na stanowiska na poziomie Mid. Programiści Mid są najważniejszą grupą dla startupów – ponad 55 proc. ofert pracy w trzecim kwartale 2022 r. dotyczyło właśnie rekrutacji na tym poziomie doświadczenia.

„Polskie startupy szukają coraz więcej specjalistów IT, zaskakując analityków, którzy w czasach rosnącej inflacji i hamowania gospodarki spodziewali się zupełnie odwrotnej sytuacji. Liczę na to, że zachowają one mocną trakcję i odporność na globalne wydarzenia gospodarcze w kolejnych miesiącach. W wymagających czasach wygrają ci founderzy, którzy postawią na wysoko wykwalifikowanych ludzi, jakość technologii i „ – powiedział Piotr Nowosielski, CEO Just Join IT.

Zobacz również:

  • Co trzecia firma w Polsce z cyberincydentem
  • Najpopularniejsze stanowiska pracy w chmurze obliczeniowej

Z raportu bValue oraz Just Join IT wynika także, że mediana wynagrodzeń (netto) B2B specjalistów IT w polskich startupach w 3Q wyniosła odpowiednio: 7 500 zł dla Juniorów, 15 000 zł dla Midów oraz 24 000 zł dla Seniorów. Głębsza analiza średniego wynagrodzenia IT na rynku startupów może jednak sygnalizować potencjalne pogorszenie koniunktury w kolejnych miesiącach, ponieważ średnie wynagrodzenie zarówno programistów Mid oraz Junior spadło w ujęciu kwartalnym, odpowiednio o: 5 proc. oraz 22 proc. Co istotne, rosną stawki dla Seniorów – o 11 proc. w ujęciu kwartalnym oraz łącznie o 26 proc. względem 4 kwartału 2021 roku.

„Oferty pracy w startupach z trzeciego kwartału 2022 r. utrzymują trend z poprzedniego raportu: startupy preferują zatrudnianie Mid Developerów, ponieważ pozwala im to utrzymać najczęściej najlepszą relację umiejętności i kompetencji do kosztu pozyskania pracownika. Coraz szybszy wzrost wynagrodzeń Seniorów może także oznaczać, że o najlepszych specjalistów coraz bardziej musimy rywalizować na naszym rynku z innymi zagranicznymi firmami, które dzisiaj oferują doświadczonym pracownikom bardzo konkurencyjne stawki w silniejszej walucie” – wyjaśnia Marcel Animucki, Principal w bValue.

Okazuje się, że nadal polskie startupy najczęściej szukają programistów średniego szczebla, specjalizujących się w języku JavaScript. Łączny udział rekrutacji w technologii JavaScript w 3 kwartale wyniósł 20 proc. i jest on znacząco niższy niż w 1 kwartale 2022 roku, kiedy oferty pracy dotyczące JavaScript stanowiły prawie 30 proc. wszystkich rekrutacji.

Starupy poszukiwaly też więcej pracowników do testowania oraz automatyzacji testów, co może wskazywać na większą specjalizację w tym obszarze. Analiza danych za 3 kwartał pokazuje także, że startupy prowadziły znacząco więcej rekrutacji w bardziej niszowych technologiach takich, jak: GO, Ruby czy Scala, choć technologie te wciąż stanowią niewielki udział we wszystkich rekrutacjach w polskich startupach.

„Analiza poprzednich raportów pokazuje, że JavaScript nadal jest najpopularniejszym językiem programowania zarówno wśród startupów, jak i w przypadku innych typów firm. Co ciekawe jednak, popularność języka JavaScript w przeciągu ostatnich miesięcy wyraźnie spadła pod kątem liczby ogłoszeń. Natomiast, w pierwszej piątce rankingu nie pojawił się żaden inny język frontendowy, co może sugerować, że konkurencja o pracowników z tą kompetencją będzie cały czas widoczna na rynku” – zapowiada Marcel Animucki.

W 3 kwartale 2022 r. najwyższe średnie wynagrodzenie oferowane było specjalistom Security oraz DevOps, natomiast zauważalny był nieznaczny spadek wynagrodzenia programistów obsługujących architekturę chmury. Jednocześnie, pięć najlepiej opłacanych kompetencji są jednymi z najrzadziej pojawiających się w ofertach pracy w startupach. Ta odwrotnie proporcjonalna relacja pomiędzy wysokością wynagrodzenia a częstotliwością poszukiwania osób obsługujących daną technologię jest obserwowana we wszystkich badanych przypadkach.

Nadal najbardziej popularną formą zatrudnienia w polskich starupach jest kontrakt B2B – 67 proc. ofert pracy z 3 kwartału to właśnie propozycje umowy B2B. W porównaniu jednak do poprzedniego raportu za 1 kwartał 2022 roku wzrósł udział ofert na umowę o pracę, co może także wynikać z potrzeby stabilizacji zatrudnienia w niepewnych ekonomicznie czasach.

Raport „Zarobki IT w polskich startupach w Q3 2022” autorstwa bValue oraz Just Join IT obejmuje badanie wynagrodzeń oferowanych programistom w startupach, które zostało wykonane na bazie 4418 ogłoszeń o pracę opublikowanych w serwisie Just Join IT od kwietnia do września 2022 przez 337 firmy sklasyfikowane jako startupy. Łącznie, w tym czasie rekrutacje prowadziło 450 startupów, jednak 113 z nich nie zdecydowało się na podanie w ofertach oferowanego wynagrodzenia.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200