Stare metody w nowoczesnej firmie

Często się zdarza, że pomysły sprawdzone w armii są stosowane w gospodarce cywilnej, a bywa też i odwrotnie. Podczas drugiej wojny światowej w US Army opracowano schemat szkolenia żołnierzy i oficerów, którego założeniem było nieustanne podnoszenie kwalifikacji. Powód łatwo zgadnąć. Modernizowano sprzęt wojenny i to samo robił wróg, a w związku z tym zmieniały się metody walki. Nie ma powodu, aby w wojnie gospodarczej, którą toczą obecnie wszyscy ze wszystkimi, nie zastosować podobnych metod szkolenia wobec "swoich wojowników". Subtelna różnica polega tylko na tym, że przeciwnikowi w czasach pokoju należy odebrać środki do życia, a w czasie wojny - samo życie. Biorąc to wszystko pod uwagę, firma IBM wykorzystała jeden z elementów gry wojennej, którym jest schemat funkcjonowania szkoleń. W nowoczesnej firmie kształcenie przyjmuje bowiem formę działania permanentego, skierowanego na ustawiczne doskonalenie umiejętności i poszerzanie wiedzy.

Często się zdarza, że pomysły sprawdzone w armii są stosowane w gospodarce cywilnej, a bywa też i odwrotnie. Podczas drugiej wojny światowej w US Army opracowano schemat szkolenia żołnierzy i oficerów, którego założeniem było nieustanne podnoszenie kwalifikacji. Powód łatwo zgadnąć. Modernizowano sprzęt wojenny i to samo robił wróg, a w związku z tym zmieniały się metody walki. Nie ma powodu, aby w wojnie gospodarczej, którą toczą obecnie wszyscy ze wszystkimi, nie zastosować podobnych metod szkolenia wobec "swoich wojowników". Subtelna różnica polega tylko na tym, że przeciwnikowi w czasach pokoju należy odebrać środki do życia, a w czasie wojny - samo życie. Biorąc to wszystko pod uwagę, firma IBM wykorzystała jeden z elementów gry wojennej, którym jest schemat funkcjonowania szkoleń. W nowoczesnej firmie kształcenie przyjmuje bowiem formę działania permanentego, skierowanego na ustawiczne doskonalenie umiejętności i poszerzanie wiedzy.

Odpowiadać na zapotrzebowanie biznesu

Załączony obok diagram różni się tylko niektórymi nazwami od oryginalnego opisu systemu stosowanego w armii. Jak widać źródłem wszelkiej aktywności i wymagań jest Właściciel. Głównym celem szkolenia jest zaspokojenie "Potrzeb biznesu", co sprowadza się do wzrostu zysków. Sprzyjać ma temu odpowiednia wiedza i wysoka sprawność pracowników. Wzrost jakości tych przymiotów ma być wynikiem szkolenia. W bloku elementów związanych ze szkoleniem widzimy Planowanie i Przygotowanie szkoleń. Warto zwrócić na nie uwagę, gdyż w naszych ośrodkach dokształcających informatycznie elementy te są często pomijane. Po lewej stronie znajduje się wykaz środków służących do realizacji celu, a po prawej narzędzia, które służą do sprawdzenia, czy i w jakim stopniu cel został osiągnięty.

Warto zwrócić uwagę na to, że testy i ocena słuchaczy są nie tylko wskazówką dla nich (np. poucz się jeszcze), ale również zawierają ważne informacje dla organizatorów kursu, mające im pomóc w lepszym zaplanowaniu i przygotowaniu następnych szkoleń.

Co z tego dla nas wynika?

Obecnie i w przyszłości w informatyce i nie tylko, utrzymanie się "na powierzchni" zarówno firm, jak i poszczególnych ludzi zależeć będzie od tego, czy potrafią wytrwać w ciągłym cyklu zdobywania nowej wiedzy i umiejętności. Dlatego warto skorzystać z pomysłów i doświadczeń koncernu IBM. W załączonym diagramie tylko zawartość bloku Środki będzie zależeć od typu firmy i rodzaju szkoleń. Całą resztę wystarczy tylko wypełnić realną treścią.

Żyjemy w epoce kształcenia ustawicznego. Warto zastanowić się, jak je sobie zorganizować i jak zrobić to firmie. Niektóre, dawno opracowane i sprawdzone metody są nadal skuteczne nawet w najnowocześniejszych branżach przemysłu.


TOP 200