Stara Unia innowacyjna ostrożnie

Tylko 44% firm z 15 państw "starej" Unii Europejskiej (plus Norwegia i Islandia) podjęło w latach 1998 - 2000 jakiekolwiek działania na rzecz innowacyjności – wynika z danych przedstawionych przez Eurostat.

Owe działania to wprowadzenie nowych albo gruntownie ulepszonych towarów lub usług, jak również poprawa procesu technologicznego albo dostawczego. Ponad 93% podjętych działań zakończyło się za to sukcesem. Oznacza to, że firmy europejskie nie cierpią na przerost ambicji i starają się raczej skupić na działaniach, co do których są pewne, że przyniosą korzyść.

Najczęściej działania związane z innowacyjnością podejmowały firmy w Irlandii (65% wszystkich), Niemiec (61%), Belgii (50%) i Austrii (49%). Najmniej innowacyjnych firm było natomiast w Hiszpanii (33%), Grecji (28%), oraz we Włoszech i Wielkiej Brytanii (po 36%). Co ciekawe, uznawane za najbardziej innowacyjne kraje skandynawskie wypadają pod względem odsetka firm podejmujących innowacje tylko nieco ponad średnią.

Zobacz również:

Z danych Eurostatu wynika ponadto, że duże firmy są generalnie bardziej innowacyjne niż małe i średnie. Wśród dużych średnia podejmujących innowacje to 77%, podczas gdy w gronie firm małych już tylko 39%. Proporcja 2:1 pod tym względem utrzymuje się w zasadzie we wszystkich badanych krajach (w Luksemburgu nawet np. 95% do 42%, we Włoszech 71% do 33%, itp.).

Bardziej innowacyjny okazał się ponadto sektor produkcyjny niż usługowy. 47% podmiotów działających w sektorze przemysłowym i tylko 40% w usługowym, podjęło działania innowacyjne. Taka prawidłowość sprawdza się we wszystkich badanych krajach poza Grecją (tu proporcje wyglądają następująco: 27% innowacyjnego przemysłu wobec 33% usług) i Portugalii (odpowiednio 45% wobec 50%).

Przedstawiciele 21% wszystkich firm stwierdzili, że koszt dokonania innowacji jest zbyt wysoki. 15% stwierdziło, że głównymi przeszkodami są "niedostateczne środki finansowe" i "zbyt duże ryzyko ekonomiczne". 13% firm twierdzi też, że w zasadzie "nie ma kim" zrobić innowacji, że brak jej pracowników o wysokich kwalifikacjach.


TOP 200