Stanowisko dyspozytorskie TETRA Nokia DWSx

Nokia przedstawiła Nokia DWSx - rozwiązanie gwarantujące bezpieczną łączność służbom bezpieczeństwa publicznego korzystającym z radiowych systemów trankingowych TETRA.

Przeznaczone do kierowania tajnymi operacjami stanowisko dyspozytorskie Nokia DWSx (Nokia Dispatcher Workstation Generation X) umożliwia pełne szyfrowanie transmisji e2ee (end-to-end encryption) między radiotelefonami TETRA firmy Nokia. Wysoki stopień zabezpieczenia przed zagrożeniami zewnętrznymi uzyskuje się w systemie TETRA dzięki szyfrowaniu interfejsu radiowego AIE (Air Interface Encryption). Stanowisko dyspozytorskie uzupełnia istniejące rozwiązanie wirtualnej sieci prywatnej VPN w systemie TETRA.

Oprócz stosowania mechanizmu AIE, system umożliwia również szyfrowanie informacji typu „end-to-end” – potrzebne użytkownikom wymagającym utajniania przesyłanej informacji. Rozwiązanie to chroni również przed zagrożeniami mogącymi pojawić się wewnątrz sieci, a więc na stacjach bazowych, na liniach transmisyjnych lub w centralach. Do tej pory szyfrowanie e2ee było możliwe jedynie między bezpośrednio współpracującymi radiotelefonami.

Zobacz również:

W rozwiązaniu wprowadzono profilowanie praw dostępu, polegające na zarządzaniu abonentami i grupami poprzez dedykowane stanowiska dyspozytorskie. Komunikacja ze stanowiskiem Nokia DWSx może odbywać się zarówno z szyfrowaniem e2ee, jak i bez niego, ponieważ w trybie e2ee działa zazwyczaj jedynie część radiotelefonów. Dzięki takiemu rozwiązaniu i szyfrowaniu e2ee rozwiązano istotną kwestię, związaną ze współpracą z sieciami prywatnymi – zapewniając poufność i tajność transmisji w różnych systemach telekomunikacji. Brak takich gwarancji był do tej pory powodem, że niektóre specjalne oddziały policji i formacje militarne nie korzystały z sieci innych operatorów.


TOP 200