Standaryzacja agentów

Inteligentne oprogramowanie do filtrowania i wyszukiwania informacji ułatwia pracę.

Inteligentne oprogramowanie do filtrowania i wyszukiwania informacji ułatwia pracę.

Inteligentni agenci to nowa klasa programów, współpracujących w tle z innymi programami, służących głównie do filtrowania informacji przychodzącej na biurko użytkownika w poczcie i wyszukiwania potrzebnej mu informacji we wszystkich dostępnych mu mediach, w tym w Internecie. Obecnie wysiłki w opracowaniu agentów są rozproszone, a każda firma oferująca takie produkty tworzy je w specyficzny sposób.

Aby ułatwić współpracę agentów w sieciach oraz umożliwić stworzenie nowego typu agentów ruchliwych, zdolnych do przemieszczania się w sieciach, konieczna jest standaryzacja. Internet Engineering Task Force (IETF) i World Wide Web Consortium zdecydowały opracować nową specyfikację komunikacji agentów Simple Agent Transfer Protocol (SATP).

Pojawienie się standardu umożliwi opracowanie agentów działających na stacjach klientów i na serwerach, mogących współpracować ze sobą, niezależnie od tego, na jakim systemie zostały uruchomione. Przewiduje się, że pierwsza wersja specyfikacji SATP pojawi się jeszcze w tym roku.

Inteligentni agenci monitorują serwery sieciowe, w tym serwery WWW w poszukiwaniu określonej informacji. Gdy tylko poszukiwana informacja pojawia się, pobierają ją z sieci i przekazują do aplikacji klienta. Mogą także wykonywać bardziej złożone operacje, np. kupować akcje po obniżeniu się ich ceny do określonego poziomu.

Agenci nie zyskali do tej pory szerokiego poparcia i uznania, gdyż są zorientowani pionowo - na konkretne dziedziny zastosowań. Użytkownikom potrzebne są możliwości wykorzystania potęgi agentów w wielu aplikacjach (orientacja pozioma). Wymaga to jednak stworzenia standardowych agentów, nadających się do wykorzystania jako elementy składowe typowych aplikacji w biznesie, w biurze czy uczelni.

Standaryzacja protokołu komunikacji agentów jest potrzebna gdyż:

- umożliwi współpracę agenta działającego na stacji klienta z wieloma serwerami;

- pozwoli firmom mającym agenta na swym serwerze na automatyczne generowanie komunikatów dla wielu klientów, także mających agentów, ale innego producenta;

- umożliwi programistom szybsze opracowanie aplikacji za pomocą agentów - elementów składowych.


TOP 200