Standardy dla AJAX

Próby standaryzacji tej platformy zaczynają przynosić konkretne efekty, co oznacza, że praca programistów projektujących aplikacje WWW wkrótce może być łatwiejsza.

Próby standaryzacji tej platformy zaczynają przynosić konkretne efekty, co oznacza, że praca programistów projektujących aplikacje WWW wkrótce może być łatwiejsza.

Nowe narzędzia i specyfikacje, takie jak m.in. JSF 2.0 (JavaServer Faces), OpenAjax Metadata 1.0 i OpenAjax Hub 1.1 mają wprowadzić więcej porządku, zgodności i zapewnić uniwersalną współpracę aplikacji webowych tworzonych przy wykorzystaniu różnego oprogramowania i frameworków opartych na platformie AJAX (Asynchronous JavaScript and XML). Takie obietnice złożyli przedstawiciele OpenAjax podczas konferencji AJAXWorld. Ważnym jej wydarzeniem było też ogłoszenie przez Microsoft, że przystępuje do tego stowarzyszenia i nawiązuje współpracę mającą na celu standaryzację technik skryptowych wykorzystywanych przez AJAX. Dla organizacji tej to od dawna oczekiwana decyzja, bo Microsoft ma dominującą pozycję na rynku przeglądarek internetowych oraz systemów operacyjnych, a także duży udział w rynku serwerów WWW. Ze swej strony Microsoft promował dotychczas AJAX wykorzystując własną technologię ASP.Net AJAX (d. Atlas). Współpraca tej firmy z OpenAjax Alliance ma znaczenie dla programistów, bo zapowiada ułatwienie im pracy niezależnie od tego jaką platformę i narzędzia wykorzystują.

Więcej zgodności

200

zestawów narzędzi AJAX istnieje obecnie na rynku. Powoduje to problemy ze współpracą różnych aplikacji i portletów w ramach jednego systemu. OpenAjax Hub 1.1 ma zmienić tę sytuację.

Przed końcem roku na rynku ma się pojawić JSF 2.0 (JavaServer Faces), czyli nowy zestaw serwerowych komponentów wspomagających budowę aplikacji webowych, niezależnych od platform klienckich. W skład pakietu wchodzą narzędzia pozwalające na testowanie, w jaki sposób aplikacja będzie wyglądać i działać w różnych urządzeniach. "Najważniejszym zadaniem JSF 2.0 jest wprowadzenie standaryzacji funkcji AJAX. Obecnie na rynku jest wiele różnych frameworków JSF AJAX, które rozwiązują te same problemy, ale w odmienny sposób. Naszym celem było opracowanie platformy, która wprowadziłaby porządek w tym zakresie i umożliwiła zdefiniowanie jednolitego standardu dla większości typowych funkcji" - mówi Roger Kitain, inżynier z Java EE Engineering w Sun Microsystems.

Użytkownicy JSF chętnie widzieliby większą zgodność między komponentami przygotowywanymi przy wykorzystaniu różnych frameworków JSF-AJAX, jak np. Dynamic Faces i Ajax4jsf. I to właśnie ma zapewnić JSF 2.0 ułatwiając programistom m.in. tworzenie własnych komponentów. Oprócz tego w nowej wersji JSF nastąpiło odejście od interfejsu opartego na JavaServer Pages na rzecz lżejszego i bardziej zbliżonego do składni HTML Facelets. Twórcy JSF 2.0 mają nadzieję, że oprogramowanie to stanie się powszechnym standardem wykorzystywanym przez programistów zarówno przy opracowywaniu aplikacji, jak i narzędzi webowych.

Z kolei OpenAjax Alliance planuje zakończenie na początku 2009 r. prac nad dwoma ważnymi specyfikacjami AJAX, które mają istotnie zwiększyć zgodność i jednolitość tej platformy: OpenAjax Metadata 1.0 oraz OpenAjax Hub 1.1. OpenAjax Metadata definiuje standardowe JavaScript API oraz widgety, co ma zapewnić lepszą niż dotąd współpracę między narzędziami i bibliotekami. Oprócz tego oprogramowanie zawiera inteligentną i interaktywną pomoc dla programistów, a także graficzny interfejs pozwalający na edycję kodu przy wykorzystaniu funkcji typu "przeciągnij i upuść". "Zamiast edytora tekstu programiści będą więc mogli korzystać z narzędzi graficznych, takich jak oferowane przez Adobe Dreamweaver lub Eclipse" - mówi Jon Ferraiolo, dyrektor OpenAjax Alliance.

Natomiast OpenAjax Hub 1.1 definiuje standardowe moduły runtime umożliwiające uruchamianie w bezpiecznym, izolowanym i jednolitym środowisku widgetów opracowanych przez niezależne firmy przy wykorzystaniu różnych frameworków. Dostępna ma być zarówno otwarta specyfikacja OpenAjax Hub 1.1, jak i jej wersja komercyjna zawierająca dodatkowo opis referencyjnego wdrożenia.

Uniwersalna platforma dla konferencji webowych

Z kolei IBM przygotowuje platformę do obsługi konferencji webowych OpusUna opartą na technologii AJAX. Ma to być rozwiązanie nowej generacji pozwalające na współpracę wielu osób przy wykorzystaniu tych samych stron WWW wraz z możliwością korzystania z funkcji audio i wideo. "Pracujemy nad rozwinięciem koncepcji AJAX w kierunku technik pozwalających na jednoczesną interakcję wielu użytkowników aplikacji budowanych na tej platformie" - mówi David Boloker dyrektor CTO w IBM Emerging Internet Technology Software Group.

OpusUna ma umożliwić współpracę i komunikację za pomocą przeglądarek internetowych przy wykorzystaniu wszystkich zainstalowanych elementów takich jak widgety, kamery wideo, głośniki i mikrofony. IBM przewiduje, że platforma ta znajdzie szerokie zastosowania, a jako jeden z praktycznych przykładów podaje możliwość prowadzenia zdalnych konsultacji medycznych z wykorzystaniem współdzielonych obrazów diagnostyki pacjentów. Klasyczne, popularne obecnie systemy do obsługi konferencji webowych są oparte na założeniu, że jedna osoba pełni funkcję prezentera. Natomiast w wypadku OpusUna każdy z uczestników będzie miał równorzędną rolę i możliwość prezentacji własnych treści. Dlatego też OpusUna jest określane jako platforma nowej generacji.

Oprogramowanie ma pracować pod kontrolą Linuxa i zawierać zintegrowane widgety umożliwiające uniwersalny dostęp do treści przygotowanych przy wykorzystaniu różnych technologii, jak HTML, JavaScript, CSS; Flash lub Silverlight. Obecnie IBM opracowuje wersję OpusUna współpracującą tylko z przeglądarką Safari, ale zapowiada, że w pierwszym kwartale 2009 obsługiwane będą również Internet Explorer i Mozilla Firefox. Publiczna premiera OpusUna jest planowana na początek 2009 r.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200