Standardy bezpieczeństwa dla internetowych transakcji bankowych

tp.internet został współzałożycielem spółki Centrast S.A., skupiającej Narodowy Bank Polski i Związek Banków Polskich wraz z innymi instytucjami sektora bankowo-finansowego.

tp.internet został współzałożycielem spółki Centrast S.A., skupiającej Narodowy Bank Polski i Związek Banków Polskich wraz z innymi instytucjami sektora bankowo-finansowego. Spółka ma pełnić wiodącą rolę w wyznaczaniu standardów i określaniu wymagań bezpieczeństwa dla transakcji realizowanych we Wspólnej Sieci Bankowości Elektronicznej (WSBE).

„Angażujemy się w to przedsięwzięcie, na równi z pozostałymi podmiotami współtworzącymi spółkę, ponieważ można je porównać do powstania instytucji zaufania publicznego dla sektora bankowego" – powiedział prezes tp.internet Sławomir Kulągowski.

WSBE jest inicjatywą obejmującą powstanie i implementację standardu zasad bezpiecznej wymiany danych pomiędzy bankami i ich klientami oraz mechanizmów umożliwiających wdrożenie tego standardu w oparciu o infrastrukturę klucza publicznego. W efekcie tych działań ma być zapewniona masowa dostępność do szeroko pojętych usług bankowych, finansowych i handlowych dzięki wykorzystaniu sieci teleinformatycznych.

„Dzięki rozwijanej przez tp.internet infrastrukturze zarządzania kluczem publicznym pierwsze usługi w oparciu o tę infrastrukturę zaoferujemy jeszcze w tym roku” - dodaje Wiesław Paluszyński, dyrektor Pionu Bezpieczeństwa Transakcji w tp.internet.

Głównym akcjonariuszem spółki jest Narodowy Bank Polski i Związek Banków Polskich. Do spółki obok tp.internet sp. z o.o. przystąpili między innymi: Telbank, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Krajowa Izba Rozliczeń, Polcard oraz największe banki w Polsce.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200