Standardowy wygląd Unixa

Czy ktoś jeszcze pamięta co to było COSE (Common Open Software Environment)? Dokładnie dwa lata temu, w marcu 1993 r. sześć firm (m.in. HP, IBM, SCO, SunSoft i Novell) zdecydowało opracować wspólną specyfikację wyglądu i działania użytkowego (look and feel) biurka Unixa -Common Desktop Environment (CDE).

Czy ktoś jeszcze pamięta co to było COSE (Common Open Software Environment)? Dokładnie dwa lata temu, w marcu 1993 r. sześć firm (m.in. HP, IBM, SCO, SunSoft i Novell) zdecydowało opracować wspólną specyfikację wyglądu i działania użytkowego (look and feel) biurka Unixa -Common Desktop Environment (CDE).

Pozwoliłoby to na dostarczanie użytkownikowi jednakowych systemów, niezależnie od faktycznego producenta samego systemu operacyjnego. Oczywiste korzyści takiego rozwiązania dla użytkownika to mały koszt szkolenia przy przejściu na nową platformę sprzętową, zaś dla programisty to pisanie oprogramowania tylko dla jednej specyfikacji wyglądu zewnętrznego, niezależnie od używanej wersji systemu.

I prawie dokładnie w drugą rocznicę ogłoszenia porozumienia, na Uniforum w Dallas (Texas, USA) firmy ogłosiły, że dostępna jest ta właśnie wspólna platforma użytkowa CDE dla Unixa. Digital, HP, IBM, SunSoft i zobowiązały się, że zintegrują CDE 1.0 ze swymi systemami operacyjnymi do końca br. Pod koniec roku można się spodziewać OSF/1, AIX, Solaris, HP UX i UnixWare w wersjach CDE.

CDE zawiera jednolity sposób logowania się do systemu (login, hasło, identyfikacja), zarządzania oknami, plikami i obiektami, wspólne sposoby obsługi komunikatów w sieciach oraz korzysta z możliwości "przemieść i upuść" wywoływania aplikacji.

Biurko CDE jest oparte na wykorzystaniu ikon w formie zbliżonej do postaci stosowanej przez HP w Visual User Environment (HP-VUE) i na całej gamie standardów: prymitywy graficzne X11R5, interfejs Motif, rozszerzenia SUN OpenLook itd. Wstępna specyfikacja CDE była dostępna dla programistów już od ponad roku, zaś wersję aktualną przekazano w listopadzie 1994 r. do akceptacji przez konsorcjum X/Open, w celu włączenia jej w zalecenia dotyczące przenośności oprogramowania XPG (X/Open Portability Guide).

Czy to się uda?

Jak wynika z podanych informacji opracowanie wspólnego standardu dla Unixa wymagało dwóch lat pracy, mimo zaangażowania poważnych środków największych producentów tego systemu. Celem miało być opanowanie rynku klienta w środowiskach przetwarzania rozproszonego i przejęcie części rynku opanowanego przez Microsoft. Wygląd i obsługa serwerów unixowych mają mniejsze znaczenie. Tymczasem jednak klienci systemów klient/serwer dysponują może nie tak potężnym, ale przyjaznym środowiskiem Windows. Czasem posługują się nawet emulatorami Windows na stacjach unixowych (Wabi). Zauważmy także, że wprawdzie w COSE uczestniczyła firma SCO, ale nie zobowiązała się do zintegrowania CDE w swym systemie. Pytanie więc, czy ta inicjatywa ma szanse powodzenia, pozostaje bez odpowiedzi.


TOP 200