Standard powiadamiania dla Web services

OASIS zatwierdziła specyfikację WS-Notification wersji 1.3 jako oficjalny standard.

WS-Notification definiuje sposoby rozpowszechniania informacji miedzy Web services. Standard składa się właściwie z trzech różnych specyfikacji: WS-BaseNotification, dla standardowej wymiany wiadomości; WS-BrokeredNotification ,definiującą wymianę wiadomości wykonywana przez tzw. 'brokery powiadamiania'; oraz WS-Topics, zapewniająca model XML do organizowania klas zdarzeń. Ponadto WS-Notification wykorzystuje standard OASIS WSRF (Web Services Resource Framework) i sama z kolei jest wykorzystywana w standardzie WSDM (Web Services Distributed Management) OASIS.

Według OASIS, WS-Notification zaimplementowały już firmy AmberPoint, Fujitsu i IBM. Natomiast CA i Tibco Software poparły specyfikację.

WS-Notification zapewnia istotny mechanizm publikowania i subskrybowania zdarzeń dla protokółów zorientowanych na zarządzania usługami, takimi jak OASIS WSDM. Standaryzując sposoby komunikowania zdarzeń z pomocą otwartych protokółów, WS WS-Notification ma być jednym z kluczowych elementów służących do budowania architektur zorientowanych na usługi.