Stan wyjściowy

POWIETRZE S.A.to wymyślona przez nas firma. Na jej przykładzie pokażemy, w jaki sposób można wdrożyć system Windows 2000. Jednak najpierw przedstawimy charakterystykę firmy, jej przeszłość, teraźniejszość i plany na przyszłość...

POWIETRZE S.A.to wymyślona przez nas firma. Na jej przykładzie pokażemy, w jaki sposób można wdrożyć system Windows 2000. Jednak najpierw przedstawimy charakterystykę firmy, jej przeszłość, teraźniejszość i plany na przyszłość...

Powiększ

Powietrze SA jest krajowym dystrybutorem klimatyzatorów i systemów wentylacji. Firma, która początkowo opierała swój system informatyczny na platformie Novell NetWare, w momencie podłączenia do Internetu przed 3 laty zdecydowała się zastosować serwery Windows NT 4.0. Początkowo był to tylko jeden serwer, który oferował funkcje serwera plików i wydruku, na którym działało shareware'owe oprogramowanie serwera poczty elektronicznej. Połączenie z Internetem o przepustowości 64 Kb/s obsługiwał prosty router. W tym czasie w firmie z sieci komputerowej korzystało ok. 50 użytkowników.

W miarę rozwoju firmy i zwiększania liczby pracowników rozdzielono usługi plików i drukowania oraz poczty elektronicznej. Na wydzielonym komputerze zainstalowano serwer komunikacyjny Microsoft Exchange 5.5 z zainstalowanym oprogramowaniem faksowym, umożliwiającym odbieranie faksów 24 godziny na dobę w formie elektronicznej.

Stałe zwiększanie liczby użytkowników i agentów handlowych, wyposażonych w komputery przenośne, wymusiło zainstalowanie w firmie dostępu modemowego. Początkowo funkcję serwera zdalnego dostępu pełnił serwer, na którym pracowało oprogramowanie serwera poczty elektronicznej. Kiedy jednak okazało się, że 2 linie modemowe nie zaspokajają wymagań użytkowników, zdecydowano się zastosować wydzielony serwer zdalnego dostępu, który przejął również funkcje serwera DHCP, automatycznie przydzielającego numery IP ok. 90 komputerom pracującym w sieci lokalnej, oraz lokalnego serwera DNS.

Szybszy Internet

Idąc z duchem czasu, Powietrze SA zamówiło wykonanie strony WWW, na której firma prezentowała własną ofertę oraz zamieszczała opisy dystrybuowanych systemów i urządzeń klimatyzacyjnych. Do tego celu na komputerze PC, wyposażonym w 128 MB RAM, zainstalowano system operacyjny Linux z oprogramowaniem serwera WWW Apache.

Powiększenie przepustowości łącza do Internetu (do 512 Kb/s), spowodowane rosnącą liczbą użytkowników lokalnych, było okazją do reorganizacji struktury sieci. Firmie Powietrze SA zależało przede wszystkim na odseparowaniu serwerów sieci lokalnej od Internetu, gdyż kilka razy w historii firmy zdarzyło się, iż "niepokojone" były one atakami typu DoS (Denial of Service) przez nie zidentyfikowanych włamywaczy. W tym celu firma zakupiła nowy router wyposażony w dwa interfejsy Ethernet. Pozwolił on stworzyć dwie odseparowane sieci. W jednej z nich, bezpośrednio widocznej z Internetu, działają dwa serwery: dotychczasowy serwer Linux z oprogramowaniem serwera WWW oraz nowo zakupiony serwer z systemem Windows NT Server 4.0 z oprogramowaniem Microsoft Exchange Server 5.5, pełniący funkcję bramki SMTP między Internetem a właściwym serwerem pocztowym, funkcjonującym wewnątrz prywatnej sieci lokalnej.

Druga z podsieci nie jest już bezpośrednio widoczna z Internetu, gdyż na drugim z routerów zastosowano mechanizm translacji adresów IP (NAT - Network Address Translation), ukrywający prawdziwe numery IP komputerów i serwerów znajdujących się za routerem. Router ten umożliwia nie zakłóconą komunikację między serwerem WWW i serwerem Microsoft Exchange pracującymi w sieci LAN1 a komputerami i serwerami w sieci LAN2, ale nie umożliwia inicjowania sesji komunikacyjnych z Internetu bezpośrednio do sieci LAN2.

W tym czasie zainstalowano w sieci lokalnej jeszcze jeden serwer wyposażony w system operacyjny Windows NT Server 4.0. Pracuje na nim oprogramowanie bazodanowe SQL Server 6.5 i nowo zakupiony system finansowy.

Również wydawca

Powietrze SA zajmuje się nie tylko dystrybucją klimatyzatorów. Firma ma własne studio graficzne, w którym są przygotowywane wszystkie ulotki i druki reklamowe, a także wydawany przez nią miesięczny biuletyn "Przyjemna temperatura", dystrybuowany bezpłatnie do 4000 aktualnych i przyszłych klientów. Baza prenumeratorów biuletynu utrzymywana jest na serwerze NetWare. Na serwerze tym jest również przechowywana baza danych, zawierająca spis wszystkich dostępnych ulotek reklamowych wraz z ich zamówieniami realizowanymi przez dilerów firmy. Z tych baz, stworzonych w aplikacji Microsoft FoxPro, korzystają użytkownicy działu dystrybucji, pracujący na komputerach z systemem Windows 95.

Na serwerze NetWare są również przechowywane ostateczne wersje dokumentów przeznaczonych do druku lub dystrybucji, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu itp.

Pozostali użytkownicy sieci korporacyjnej przechowują tworzone przez siebie dokumenty na serwerze Windows NT Server 4.0, pełniącym jednocześnie funkcję serwera wydruku.

W firmie Powietrze SA znajduje się tylko jedna domena Windows NT. Funkcję podstawowego kontrolera domeny pełni serwer pracujący jako serwer plików i wydruku. Funkcje zapasowych kontrolerów domeny sprawują: serwer z oprogramowaniem pocztowym Microsoft Exchange 5.5 i serwer zdalnego dostępu.

Firma ma ogółem 60 komputerów stacjonarnych, pracujących pod kontrolą systemów operacyjnych Windows 95 i Windows NT Workstation 4.0, oraz 30 komputerów przenośnych. W firmie Powietrze SA nie są stosowane aplikacje, które ułatwiałyby zdalne konfigurowanie komputerów lub zdalne instalowanie na nich oprogramowania.

Plany

Konieczność zarządzania heterogenicznym środowiskiem informatycznym firmy Powietrze SA wiąże się z dużym nakładem pracy wzrastającym wraz z zatrudnianiem kolejnych pracowników i wprowadzaniem kolejnych komputerów. Oddzielnej administracji wymagają serwery Windows NT, oddzielnej serwer Linux i serwer NetWare. W firmie Powietrze SA brakuje integracji między kontami a hasłami na serwerach Windows NT i NetWare. Konieczne jest również utrzymywanie niezależnych struktur opisujących użytkowników w domenie Windows NT i na serwerze komunikacyjnym Exchange. Administratorzy chcieliby również wprowadzić mechanizmy ułatwiające im zdalne zarządzanie komputerami użytkowników, a także instalowanie na nich oprogramowania.

Zgodnie z wymaganiem kierownictwa firmy informatycy muszą także w określonym czasie udostępnić w Internecie zaktualizowaną wersję serwisu internetowego, umożliwiającego prowadzenie handlu elektronicznego, w szczególności interakcję firmy w całkowicie elektroniczny sposób z jej partnerami handlowymi. W tym celu musi być zapewniona pełna integracja serwera WWW z serwerem bazodanowym SQL, tak by niektóre informacje zawarte w systemie finansowym mogły być publikowane w Internecie i interfejs internetowy był przedłużeniem systemu zamówień opartym na SQL Server.

Jako rozwiązanie części z tych problemów informatycy w firmie Powietrze SA widzą ujednolicenie posiadanego systemu informatycznego i jego standaryzację na platformie Microsoftu. Większość z tych planów można zrealizować poprzez migrację do systemu Windows 2000. Operacja taka wymaga jednak dokładnej analizy istniejącego środowiska informatycznego, oszacowania korzyści i trudności wiążących się z migracją każdego z jego komponentów, zrealizowania instalacji pilotażowej i na jej podstawie przeprowadzenia właściwego wdrożenia.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200