Stan cyberbezpieczeństwa w Polsce w 2023 roku

Na stronie Ministerstwa Cyfryzacji pojawił się wczoraj raport opracowany przez Pełnomocnika Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa. W 2023 roku obsłużono ponad 80 tys. incydentów cyberbezpieczeństwa. To o 100% więcej porównując rok do roku.

Grafika: Ministerstwo Cyfryzacji

Odnotowano w tym czasie wzrastającą aktywność grup cyberprzestępców, począwszy od haktywistów, przez grupy cyberprzestępcze o charakterze zarobkowym, po grupy powiązane z innymi państwami lub działających bezpośrednio w ramach instytucji państw-adwersarzy (APT; Advanced Persistent Threats).

W 2023 r. Polska pozostawała celem licznych cyberataków obliczonych na pozyskanie kluczowych informacji, rozpoznanie systemów ICT na potrzeby potencjalnych przyszłych destrukcyjnych cyberataków, zakłócenie infrastruktury krytycznej i innych kluczowych zasobów, jak również szerzenie dezinformacji

Zobacz również:

  • Niemcy rezygnują z 5G od Huawei. Wyznaczono datę
  • Za dwa lata Chiny staną się największym producentem płytek krzemu

W celu wzmocnienia krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji, w październiku 2023 r. rozpoczęto realizację projektu utworzenia Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK (CCN), na które złożą się jakościowo nowe tematyczne specjalistyczne centra, ośrodki i laboratoria kluczowe dla wzmocnienia krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Realizacja projektu pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa informacji, poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych państwa, oraz podmiotów mających kluczowe znaczenie dla gospodarki. Projekt ten stanowi odpowiedź na szereg zdefiniowanych wyzwań i potrzeb oraz szybko rosnącą liczbę coraz poważniejszych zagrożeń cyberprzestrzeni i wynikających z nich strat gospodarczych.

Utworzone w ramach projektu CCN centra, ośrodki i laboratoria nie będą stanowiły odrębnych jednostek, lecz wzajemnie współpracujące i wspierające się w realizacji zadań. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

Dużą rolę w walce z cyberprzestępcami odgrywa numer wprowadzony przez Ministerstwo Cyfryzacji i CERT Polska numer 8080. Został on stworzony w celu odbierania od użytkowników SMS-ów, które mogą wydawać się podejrzane, a przede wszystkim w celu analizy linków umieszczonych w treści tych wiadomości, które często kierują do nieprawdziwych witryn internetowych lub fałszywych portali płatności online. W styczniu br. do CERT Polska zgłoszono 102 602 podejrzanych wiadomości, w lutym 37 453 zgłoszeń, a w marcu 31 691.

Cały raport znajduje się tutaj.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200