Stały WiMAX do lamusa?

Pomimo, że inwestycje w bezprzewodowy standard przesyłania danych - IEEE 802.16d - dopiero nabierają tempa, to już pojawiają się głosy, iż operatorzy całą swą uwagę powinni skupić na zatwierdzonej w grudniu ub. r. mobilnej wersji tego standardu. Brak kompatybilności tych dwóch rozwiązań może przyczynić się bowiem do konieczności ponoszenia dużych kosztów w przypadku chęci modernizacji infrastruktury.

Jak przekonuje Shamik Mukherjee, kierownik sekcji zajmującej się systemem WiMAX w Motoroli, operatorzy planujący dokonać inwestycji w standard 802.16d (tzw. stałe połączenie bezprzewodowe) przed podjęciem decyzji powinni zastanowić się nad przyszłością samego rozwiązania, jego uwarunkowaniami technicznymi i finansowymi. Jedną z ważniejszych kwestii, którą należy rozważyć jest brak wzajemnej kompatybilności między standardami 802.16d (lub 802.16-2004) a 802.16e (wersja mobilna). Choć niektórzy producenci sprzętu dostarczają obecnie stacje bazowe, które stosunkowo prosto będzie można dostosować do wymagań przyszłego środowiska bezprzewodowej transmisji danych, to problemem wciąż pozostaje brak takiej zgodności dla urządzeń dedykowanych klientom końcowym (CPE - Customer Premises Equipment). Ponadto chęć realizowania transmisji danych w obu standardach spowoduje w konsekwencji konieczność podzielenia wykupionego przez operatora licencjonowanego pasma, co obniży docelowo jego pojemność (mniejsza liczba korzystających z danej technologii).

Spostrzeżenia specjalisty Motoroli obejmują także kwestie ekonomiczne związane z inwestycjami w nowe standardy. Dynamikę rynku telekomunikacyjnego silnie kształtują rozwiązania dla zastosowań mobilnych (telefony, laptopy, palmtopy itp.). Między innymi z tego względu Mukherjee prognozuje, że większość dostawców będzie wolała produkować osprzęt przeznaczony dla systemu IEEE 802.16e. Mobilna wersja WiMAX pozwala również elastycznie dysponować posiadanym pasmem - dzięki użyciu technologii OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access - zwielokrotniającej dostęp i odpornej na zakłócenia (podnośne przesunięte względem siebie o 90 stopni). Urządzenia standardu 802.16e zawierać będą także wydajne techniki kodowania danych i kontroli poprawności ich transmisji (pierwsze wersje produktów dedykowanych 802.16d są pozbawione tych mechanizmów). Ważną cechą mobilnej wersji WiMAX (szczególnie dla klientów końcowych ) jest wspieranie funkcji zarządzających poborem mocy - pozwoli to na dłuższe korzystanie z urządzeń przenośnych bez konieczności ich doładowywania.

Z punktu widzenia nadawcy istotną zaletą standardu 802.16e są zaawansowane mechanizmy Quality of Service (Extended Real-Time Polling Service), pozwalające zarządzać ruchem sieciowym (w tym także minimalizować występujące opóźnienia transmisji) oraz wypełniać założenia zdefiniowanych wcześniej reguł. Implementacja tych funkcji pozwala operatorom udostępniać wiele usług czasu rzeczywistego (Voice over IP, IP TV, przekaz wideo).

Jak podkreśla Shamik Mukherjee opóźnienia w certyfikacji i dostawach urządzeń standardu 802.16d powodują, że ich miejsce na rynku mogą zastąpić produkty dedykowane wersji mobilnej (pierwsze z nich mają się pojawić w II kw. br.). Przewiduje on także, że wkrótce nastąpi dynamiczny wzrost podaży urządzeń z zaimplementowanymi chipsetami obsługującymi mobilny WiMAX (laptopy, notebooki).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200