Stałe fonty do drukarki

Co zrobić, aby móc drukować po polsku na przykład z Excela? Należy w tym celu zainstalować niektóre fonty jako stałe (permanent).

Co zrobić, aby móc drukować po polsku na przykład z Excela? Należy w tym celu zainstalować niektóre fonty jako stałe (permanent).

Po dokładnym rozważeniu naszych potrzeb wybieramy kilka polskich fontów (na przykład Helvetica PL 10 pkt i 12 pkt, Times Roman 10 pkt i 12 pkt) i zmieniamy im atrybut z "temporary" na "permanent". Wykonujemy to w kroku 11 omawianego procesu instalowania polskich fontów (oczywiście możemy to wykonywać w dowolnej wersji programu Windows). Na zdjęciu ekranu pokazujemy ten proces dla fontu Times Roman 10 pkt. Program Font Installer utworzy w katalogu C:\WINDOWS\PLHPFONT plik SFLPT1.BAT i dopisze dodatkowe wiersze do pliku AUTOEXEC.BAT (patrz kolejne zdjęcie ekranu). Po włączeniu komputera użytkownik jest pytany czy należy załadować fonty do drukarki laserowej. Daje mu to szansę włączenia drukarki i załadowania wybranych fontów.

Oczywiście zawsze może się zdarzyć, że nie załadujemy fontów do drukarki, a zechcemy drukować po polsku z aplikacji Windows. Istnieje proste rozwiązanie problemu. Z File Managera wybieramy w katalogu C:\WINDOWS\PLHPFONT plik SFLPT1.BAT i tupiemy nań dwukrotnie myszą. Spowoduje to czasowe wyjście do DOS-u i załadowanie fontów do drukarki.

Nieudokumentowana metoda przenoszenia fontów ładowalnych z instalacji Windows 3.0 do Windows 3.1

Już po napisaniu poprzednich odcinków dowiedziałem się o niesłychanie prostej, ale nieudokumentowanej, metodzie przenoszenia całej informacji o fontach ładowalnych między różnymi instalacjami Windows. Na moim komputerze mam zainstalowane Windows w wersji 3.0 i w oddzielnym katalogu wersję 3.1. Opisana niżej metoda pozwala na łatwe przeniesienie zainstalowanych fontów ładowalnych z jednej wersji do drugiej. Polecamy ponadto tę metodę zapamiętania informacji o zainstalowanych fontach dla bezpieczeństwa: jeśli zniszczymy plik WIN.INI, to cała informacja o fontach znika. Podana metoda pozwala na proste odtworzenie tej istotnej informacji.

W istniejącej instalacji Windows wywołujemy kolejne kroki instalowania fontów ładowalnych, dochodząc do kroku 10 według opisu w 29 nr. ComputerWorld (z dnia 27 lipca 1992). Dla ułatwienia pracy tym, którzy nie mają pod ręką tego numeru naszego pisma, przypominam kolejne kroki wywołania: Control Panel, Printers, Configure, Setup, Fonts. Ponieważ istniejąca instalacja zawiera już fonty ładowalne, to po lewej stronie okienka znajduje się ich wykaz. Teraz trzymając naciśnięte klawisze CTRL i SHIFT tupiemy myszą na Exit. Pojawi się nowe okienko (patrz zrzut ekranu). Po zaakceptowaniu zaproponowanej nazwy pliku, otrzymujemy w pliku FINSTALL.DIR pełną informację o fontach ładowalnych w zainstalowanej wersji Windows. (Uwaga! Jeśli wykonujemy tę operację w wersji 3.1, to kolejność kroków nieznacznie odbiega od pokazanej).

W celu przeniesienia wszystkich fontów ładowalnych do nowej instalacji Windows (lub "odzyskania" już zainstalowanych fontów w przypadku uszkodzenia pliku WIN.INI) wywołujemy kolejno następujące kroki instalowania fontów: Control Panel, Printer, Setup, Fonts. Teraz trzymając naciśnięte klawisze CTRL i SHIFT tupiemy myszą na Add Fonts. Pojawia się okienko (patrz kolejny zrzut ekranu), w którym zamiast A: wpisujemy nazwę katalogu zawierającego plik FINSTALL.DIR (w moim przypadku jest to katalog C:\WINDOWS\PLHPFONT). Wymienione w pliku fonty pojawią się po prawej stronie okienka instalacyjnego. Postępujemy teraz tak, jak poprzednio przy instalacji fontów: wybieramy je kolejno i tupiemy myszą na Add. Jest to najszybsza metoda przenoszenia fontów między instalacjami Windows; pozwala także na przeniesienie instalacji na inny komputer.

W następnych odcinkach: jak Windows drukuje przy użyciu fontów TrueType, zmieniamy sterownik klawiatury.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200