Stacja w stację

Nowe narzędzie Microsoftu ułatwia przygotowywanie identycznie skonfigurowanych stacji roboczych.

Nowe narzędzie Microsoftu ułatwia przygotowywanie identycznie skonfigurowanych stacji roboczych.

Microsoft udostępnił klientom, którzy podpisali z firmą umowę typu Select, narzędzie System Preparation Tool (SysPrep), umożliwiające przygotowanie stacji roboczych z Windows NT Workstation 4.0 do klonowania za pośrednictwem narzędzi, takich jak Ghost (nr 44 CW z br.). Mimo że praktycznie wszystkie aplikacje klonujące już wyposażono w mechanizm umożliwiający zmianę numerów SID indywidualnych dla każdej stacji roboczej (Security Identifier), to jednak mają one inne braki.

Podstawowy problem aplikacji klonujących polega na tym, że nie mogą one podczas procesu klonowania zmienić identyfikatora użytkownika, który będzie logował się na konkretnej stacji, nazwy stacji w sieci, a także jej konfiguracji sieciowej. W przypadku Windows NT Workstation 4.0 wszystkie klonowane stacje robocze muszą mieć taką samą konfigurację, w przeciwnym bowiem razie system, który nie jest wyposażony w obsługę mechanizmów plug and play, nie wykryje nowych urządzeń bądź nie będzie działał w nowej konfiguracji.

Problem ten eliminuje SysPrep. Po skonfigurowaniu wzorcowej stacji roboczej (zainstalowaniu systemu, wszystkich aplikacji niezbędnych do pracy użytkowników, zestawów poprawek itp.), administrator uruchamia aplikację SysPrep, która usuwa z systemu i bazy Registry wszelkie informacje o aktualnym użytkowniku komputera. Ustawia także w Registry specjalną flagę FirstBoot, co spowoduje, że przy kolejnym uruchomieniu komputer wejdzie od razu do minisetupu. Po zamknięciu systemu można wykonać jego klonowanie na dowolną liczbę stacji roboczych. Po włączeniu takiej stacji uruchamiana jest skrócona procedura instalacyjna, podczas której system sprawdza, czy zainstalowane w komputerze urządzenia rzeczywiście odpowiadają konfiguracji wpisanej w systemie i pozwala dodatkowo zmienić nazwę stacji, imię i nazwisko użytkownika, do którego przypisana jest licencja na system itp. Przy pierwszym uruchomieniu sklonowanej stacji zmieniany jest także identyfikator SID.

SysPrep jest dostępny bezpłatnie, lecz tylko dla wąskiej grupy użytkowników. A szkoda, gdyż znacznie przyspiesza wdrażanie Windows NT Workstation 4.0.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200