Stabilizacja na mocnym plusie

W 2014 r. przychody działających w Polsce firm informatycznych wyniosły 57 mld zł, o 12,8% więcej niż w roku 2013. Taki obraz rynku IT rysuje się z tegorocznego raportu „Computerworld TOP200”, który właśnie trafił do sprzedaży.

Computerworld TOP200” to najbardziej miarodajny raport o stanie polskiego rynku IT. Nasza redakcja przygotowuje go co roku od 20 lat. Rok 2014 był dla branży informatycznej bardzo dobry: wzrost przychodów o 12,8% oznacza, że sektor rozwijał się ponad trzy razy szybciej niż cała gospodarka, bo według GUS PKB Polski wzrósł w ub. r. o 3,4%.

Gorszy rok telekomunikacji

Słabiej radziły sobie telekomy, które w 2014 r. sprzedały usługi telekomunikacyjne za 31,4 mld zł, o 4,3% mniej niż rok wcześniej. Spadek jest nieco mniejszy (2,9%), jeśli wziąć pod uwagę całość ich przychodów, które wyniosły 42 mld zł (poza usługami telekomunikacyjnymi na tę sumę składają się także: płatna telewizja, sprzęt abonencki, usługi ze sprzedaży pakietowej, np. dzięki współpracy z bankami), ale na swojej podstawowej działalności kolejny rok z rzędy notowały spadki.

Branża informatyczna jest w dużo lepszej sytuacji. Dawno zapomniała o spowolnieniu z lat 2008–2009 i weszła w okres stabilnych wzrostów. W kolejnych latach po tym tąpnięciu rosła w tempie zbliżonym do 8%, by w roku 2013 zanotować rekordowy skok o 17%. Zwiększenie przychodów o 12,8% w roku 2013 oznacza, że sektor IT stabilizuje swój wzrost, co daje nadzieję na niezłe wyniki w przyszłości.

Dokładniejszy obraz rynku daje przeanalizowanie tabeli największych firm informatycznych, która otwiera raport „Computerworld TOP200”. Klasyfikujemy do niej przedsiębiorstwa, których roczne przychody z IT wynoszą co najmniej 1 mln zł. W tabeli dochodzi do naturalnych fluktuacji. Czołówka jest w miarę stała, ale wypadają z niej niektóre mniejsze firmy, na ich miejsce pojawiają się nowe. Dochodzi także do fuzji. W tegorocznym rankingu mamy 322 firmy, o 20 więcej niż przed rokiem. 234 firmy pojawiły się i w obecnym, i w poprzednim wydaniu. Przychody tej niezmiennej grupy firm wzrosły tylko o 6,8%. Wobec 12,8% dla pełnej tabeli można stwierdzić, że rozwijały się one prawie dwukrotnie wolniej niż cały rynek informatyczny.

Długi ogon informatyki

W głównej tabeli raportu „Computerworld TOP 200” prezentujemy wyniki największych firm informatycznych działających na polskim rynku. To zestawienie obejmuje wyłącznie firmy, które w ciągu roku osiągają co najmniej 1 mln zł przychodu z IT. W tym roku zgromadziliśmy informacje o 320 firmach spełniających ten warunek. Inaczej jest w kolejnych tabelach, np. tych pokazujących największych dostawców technologii informatycznych do wybranych sektorów gospodarki. W nich próg odcięcia określiliśmy na poziomie 100 tys. zł przychodów z danej branży.

To sprawia, że w naszym raporcie uwzględniamy wyłącznie przedsiębiorstwa o ustabilizowanej sytuacji. Pomijamy firmy utrzymujące się z drobnych zleceń lub jednego klienta, którego utrata jest równoznaczna z zamknięciem interesu. W tej grupie najwięcej jest firm trudniących się wyłącznie usługami na małą skalę, najczęściej serwisowymi, utrzymaniowymi i integratorskimi.

Potwierdzenie tej tezy można znaleźć w danych Głównego Urzędu Statystycznego. 90% branży ICT stanowią firmy usługowe. Według GUS w roku 2013 w całym sektorze ICT działały w Polsce 1764 firmy zatrudniające co najmniej 10 osób. Wartość ich przychodów ze sprzedaży osiągnęła 125 mld zł. Tymczasem suma przychodów operatorów telekomunikacyjnych (42 mld zł) i przedsiębiorstw z branży IT (prawie 54 mld zł) z raportu „Computerworld TOP200” zamyka się kwotą 96 mld zł. To znaczy, że trzysta kilkadziesiąt firm generuje 80% przychodów rejestrowanych przez GUS w całym polskim ICT.

W naszym raporcie brakuje zatem grubo ponad 1000 firm informatycznych. Ich istnienie odgrywa ogromną rolę społeczną – dają zatrudnienie tysiącom ludzi. Jednak ich znaczenie dla całego sektora ICT jest niewielkie, a marginalne, jeśli patrzeć przez możliwość ich innowacyjnego oddziaływania na całą gospodarkę. I odwrotnie – obecność firmy w „Computerworld TOP200” to potwierdzenie jej istotnej roli w polskim ICT i ogromnych możliwości rozwojowych.


TOP 200