Stabilizacja Delphi 5

Nowy Borland Delphi 5 ma być bardziej stabilny niż poprzednie wersje. Celem twórców tego narzędzia było również ułatwienie pracy programistom.

Nowy Borland Delphi 5 ma być bardziej stabilny niż poprzednie wersje. Celem twórców tego narzędzia było również ułatwienie pracy programistom.

Borland Delphi 5 obejmuje właściwości funkcjonalne poprzedniej wersji pakietu, zapewniając jednocześnie udogodnienia w programowaniu, dostępie do baz danych, tworzeniu aplikacji do wspomagania podejmowania decyzji. Jednakże najważniejszą cechą wymienianą przez osoby, które miały już kontakt z nowym pakietem firmy Inprise, jest większa stabilność programu.

Ułatwienia dla programisty

Object Inspector, służący do określania właściwości obiektów, pozwala obecnie na łączenie cech obiektów w kategorie. Programista nie musi przeglądać listy cech, aby dotrzeć do tych, które są ważne dla jego aplikacji. Niestety, nie ma możliwości tworzenia własnych kategorii. Otwarcie istniejącego projektu lub obiektu nie wymaga obecnie wpisywania długiej ścieżki dostępu. Można skorzystać z przeglądania katalogów na dysku.

Programista ma możliwość zdefiniowania i wywoływania ulubionego układu okien na ekranie (globalny desktop) do projektowania aplikacji i oddzielnego układu do testowania.

Wprowadzono możliwość definiowania własnego zestawu skrótów klawiszowych oraz emulowania układu specyficznego dla Microsoft Visual Studio.

Włączanie formatek w istniejące formatki ekranowe zawsze wiązało się z koniecznością ręcznego napisania wielu linii kodu. Obecnie wprowadzono tzw. ramki (frames), elementy formatki wielokrotnego użytku, które po zdefiniowaniu można włączać graficznie do projektu formatki ekranowej, tak jak inne komponenty.

Ukłon w stronę Microsoftu

Delphi 5 upraszcza proces tworzenia obiektów typu Active Server (automation server), do którego można sięgać ze stron ASP (Active Server Pages) uruchamianych na serwerze Microsoft IIS. Delphi dopuszcza również instalowanie aktywnych serwerów jako komponentów w palecie narzędziowej pakietu do późniejszego wykorzystania. Do pakietu załączono dużą grupę serwerów współpracujących z aplikacjami Microsoft Office. Delphi 5 może również importować Active Servers i Active Controls, utworzone przy użyciu Visual Basica, posługującego się specyficzną techniką ich definiowania za pomocą tzw. tabel rzadkich.

Włączenie pakietu IDL (Interface Definition Language), pozwalającego na odwzorowanie interfejsu obiektów utworzonych za pomocą Object Pascala z Delphi na interfejsy CORBA, było od dawna oczekiwanym rozszerzeniem Delphi. Firma Inprise zapowiada, że wkrótce umożliwi ściągnięcie ze swojej witryny Web biblioteki IDL2Pas zapewniającej te właściwości.

Zmiany w dostępie

We wszystkich pakietach narzędziowych Borland umożliwiał dostęp do baz danych za pośrednictwem lokalnego serwera dostępu Borland Database Engine BDE (inna nazwa zestaw komunikacyjnego IDAPI, konkurencyjnego wobec ODBC), rodzimych sterowników SQL-Links lub ODBC.

Obecnie pod presją programistów zapewniono dostęp do baz danych za pośrednictwem technologii Microsoft: komponentów ADO (ActiveX Data Object) i OLE DB. Uproszczono również dostęp do serwera baz danych InterBase (firmowy produkt Inprise) za pośrednictwem InterBase Express, łączącego aplikację bezpośrednio z tą bazą danych, bez udziału BDE. W wersji Delphi 5 Enterprise znajduje się serwer InterBase dla 5 użytkowników Windows NT, pozwalający na testowanie i uruchamianie aplikacji.

Zmiany rynkowe uwzględniono w zestawie dostępnych sterowników: dodano obsługę baz danych Microsoft SQL 7, Oracle8i i in.

Dostępne wersje

Borland Delphi 5 jest oferowany w wersjach: Standard, Professional i Enterprise.

Najobszerniejsza wersja Enterprise zapewnia szerokie możliwości tworzenia aplikacji rozproszonych i aplikacji Web, dzięki włączeniu m.in. dostępu do pakietu MIDAS (typu middleware), obsługi brokera obiektowego VisiBroker, tworzenia i obsługi stron XML i in. W zestawie Enterprise znajdują się komponenty Decision Cube do analizy wielowymiarowych danych pobieranych z bazy. Dołączony kod źródłowy ma ułatwić programiście tworzenie aplikacji do wspomagania podejmowania decyzji.

<hr size=1 noshade>Borland Delphi 5

Producent: Inprise

Dystrybucja: BSC Polska

tel. (22) 637 6365

http://www.bsc.com.pl

Cena: wersja Standard dla jednego użytkownika - 129 USD + VAT; wersja Professional - 890 USD + VAT (cena na jedno stanowisko programistyczne); Enterprise - 2750 USD + VAT (cena na jedno stanowisko programistyczne)


TOP 200