Środek na robaki

Robak komputerowy Nimda atakuje systemy pocztowe Windows, rozprzestrzeniając się trzema drogami: pocztą elektroniczną, w sieciach współdzielonych plików i stronach webowych na serwerach IIS. Stanowi więc poważne zagrożenia dla systemów podłączonych do Internetu.

Przed tego typu robakami można się zabezpieczyć stosując bezpłatny skaner wirusowy firmy Mercury Interactive.

ActiveTest SecurityCheck

Firma Mercury Interactive oferuje bezpłatny skaner systemów podłączonych do Internetu, określający ich podatność na worma. Firma oferuje bezpłatną usługę testowania dla firm, których ośrodki webowe przyjmują więcej niż pięćset wizyt dziennie. Usługa ta przeszukuje i diagnozuje, czy aplikacje są podatne na worma Nimda, jak również na wiele innych robaków. Usługa testowania obejmuje: ocenę bezpieczeństwa aplikacji webowych w warunkach realnego ruchu, identyfikację komponentów infrastruktury podatnych na zagrożenie bezpieczeństwa - w tym 20 typów ataków DDoS, porady eksperckie odnośnie zabezpieczania krytycznych systemów biznesowych.

Zobacz również:

Uwaga! Bezpłatną usługę skanowania można uzyskać jedynie dla ośrodków z zarejestrowaną nazwą domeny i wskaźnikiem wizyt dziennych przekraczającym 500. Ośrodki webowe rezydujące w innych domenach, np. u usługodawcy internetowego, nie są objęte darmową usługą. Zainteresowani mogą zamówić bezpłatną usługę skanowania (pod kątem worma Nimda) pod adresem: http://www.mercuryinteractive.com/promotion/nimda.html


TOP 200