Sprzęt Google już w Polsce

Na polski rynek trafiły dwa sprzętowe rozwiązania - Google Search Appliance oraz Google Mini - przygotowane przez twórcę najpopularniejszej wyszukiwarki internetowej. Dzięki nim firmy mogą wykorzystywać technologię wyszukiwania Google do przeszukiwania swoich wewnętrznych zasobów, włączając w to intranet, bazy danych, aplikacje biznesowe oraz publiczne serwisy internetowe.

Rozwiązania Google Search Appliance oraz Google Mini zostały przygotowane przez oddział Google Enterprise, twórcę m.in. Google Desktop, Google Toolbar, Google Maps, Google Earth i systemów pracy grupowej. Do tej pory Google umożliwiał przeszukiwanie zasobów światowych za pomocą wyszukiwarki i zasobów zgromadzonych lokalnie na komputerze, za pomocą aplikacji Google Desktop. Wprowadzone na polski rynek rozwiązania sprzętowe wypełniają lukę, umożliwiając przeszukiwanie zasobów korporacyjnych (w tym ponad 220 typów dokumentów i baz danych), których treści nie są udostępnione w Internecie.

Oba urządzenia, funkcjonujące jako tzw. appliance, to typowe serwery, oparte na systemie Linux, wyposażone w odpowiednie oprogramowanie. W ofercie Google pojawiły się cztery lata temu.

Google Search Appliance można zintegrować z istniejącymi zabezpieczeniami i systemami konroli dostępu. GSA współpracuje z korporacyjnymi systemami pojedynczego logowania (Single Sign-On), umożliwia uwierzytelnianie z wykorzystaniem LDAP, obsługuje uwierzytelnianie podstawowe i NTLM, uwierzytelnianie PKI z certyfikatami X.509, a także udostępnia standardowe interfejsy SAML (Security Assertion Mark-up Language).

Google Search Appliance

Google Search Appliance

Dostępne są trzy modele Google Search Appliance, a w ramach każdego z nich wydzielonych jest kilka podmodeli, będących w stanie zindeksować różną liczbę dokumentów:

- GB-1001 - od 500 tys. do 3 mln dokumentów (cena: 30-148 tys. euro)

- GB-5005 - od 4 mln do 10 mln dokumentów (cena: 197-398 tys. euro)

- GB-8008 - od 15 mln do nieskończonej liczby dokumentów (cena: 542-985 tys. euro).

Urządzenia Google Search Appliance można łączyć ze sobą, gdy w firmie wzrośnie ilość przetwarzanych dokumentów. Nie jest natomiast możliwe dokupienie licencji na dodatkową liczbę dokumentów - operacja ta wymagałaby fizycznej rozbudowy urządzenia.

Google Mini

Google Mini

Rozwiązanie Google Mini zostało zaprojektowane z myślą o przeszukiwaniu serwisów internetowych oraz działów firm, a także dla potrzeb mniejszych przedsiębiorstw (brak jest funkcji przeszukiwania chronionych zasobów firm). Google Mini jest dostępna w wielu wersjach. Najtańsza z nich przeszukuje do 50 tys. dokumentów i kosztuje 1 995 euro. Inne wersje mogą przeszukiwać do 100, 200 lub 300 tys. dokumentów.

Obecnie Google szuka na polskim rynku partnerów-integratorów, którzy przejmą na siebie zadanie wdrażania tych rozwiązań w przedsiębiorstwach. Będzie także ustanowiony reseller, który zapewni sprzedaż urządzeń administratorom chcącym wdrożyć je samodzielnie.


TOP 200