Sprzedaż reklam w Internecie osiągnęła w ub.r. wartość 1 mld USD

Według raportu opracowanego przez nowojorską agencję InterMedia Adverising Solutions, wartość sprzedaży reklam w Internecie wzrosła w ub.r. o 90% w porównaniu do roku 1997. Osiągnęła ona wartość ok. 1 mld USD.

Według raportu opracowanego przez nowojorską agencję InterMedia Adverising Solutions, wartość sprzedaży reklam w Internecie wzrosła w ub.r. o 90% w porównaniu do roku 1997. Osiągnęła ona wartość ok. 1 mld USD.

Podobnie jak w latach ubiegłych, najwięcej na internetową reklamę wydały firmy zorientowane na technologię, jednak ich udział w tym rynku spadł w 1998 r. z 50,5 do 44,7% - podaje InterMedia. Chociaż udział firm komputerowych i producentów oprogramowania zmalał, to firmy te zwiększyły o 64% wydatki związane z reklamą online.

Największy wzrost wydatków na reklamę sieciową zanotowano w branży medycznej (wzrost o 387%), wśród różnego rodzaju organizacji w tym charytatywnych i agend rządowych (329%), sprzedawców detalicznych (236%), firm zajmujących się sprzedażą bezpośrednią (215%), świadczących usługi transportowe, hotelarskie i dotyczące zakwaterowania (135%) oraz w branży finansowej (129%).

InterMedia opracowało raport na podstawie analizy reklam ukazujących się na ok. 300 stronach WWW z uwzględnieniem kierunków rozwoju 400 różnych branż. Według agencji, wydatki na reklamę w Internecie stanowiły w ub.r. zaledwie 1,29% całkowitych wydatków na reklamę i promocję. Oznacza to wzrost o 0,74% w porównaniu do roku 1997.

50 najlepszych serwisów internetowych, uwzględnionych w raporcie, przyniosło właścicielom dochód z zamieszczania reklam w wysokości ponad 965 mln USD, czyli o 93% więcej niż w rok wcześniej.

Pierwszą dziesiątkę największych ubiegłorocznych internetowych ogłoszeniodawców InterMedia sklasyfikowała następująco: Microsoft (wydał 35 mln USD, wzrost o 9%), IBM (29 mln USD, 59%), Compaq (16 mln USD, 170%), General Motors (13 mln USD, 85%), Excite (12 mln USD, 1,5%), Infoseek (9,3 mln USD, 22%), AT&T (9,3 mln USD, 44%), Hewlett-Packard (8,1 mln USD, 103%), Barnes & Noble (7,6 mln USD, 280%) oraz Datek Securities (7,6 mln USD, 202%).


TOP 200