Sprzedaż PC w Europie Środkowej i Wschodniej

W roku 2002 sprzedaż komputerów w Europie Środkowej i Wschodniej wzrosła o 16%, a więc więcej niż w innych regionach.

W roku 2002 sprzedaż komputerów w Europie Środkowej i Wschodniej wzrosła o 16%, a więc więcej niż w innych regionach.

Sprzedaż PC w Europie Środkowej i Wschodniej

Sprzedaż komputerów w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w 2002 r. (w tys.szt.)

O wzmożonym popycie przesądziły wzrost zamożności społeczeństw i napływ inwestycji przed wejściem państw tego regionu do Unii Europejskiej - twierdzą analitycy IDC. W ubiegłym roku w ośmiu krajach mających wejść do UE w 2004 r. sprzedano ponad 5 mln komputerów, z czego milion w Polsce.

Według wstępnych szacunków IDC w 2002 r. największym powodzeniem w tym regionie Europy cieszyły się komputery przenośne (wzrost o 28%) i serwery (22%). "W przyszłości głównym czynnikiem pobudzającym wzrost sprzedaży w regionie będą rosnące bezpośrednie inwestycje zagraniczne, rosnące płace, wejście do UE oraz korzystne kształtowanie się kursów walut" - twierdzą analitycy IDC.

W ubiegłym roku najwięcej komputerów w regionie sprzedał Hewlett-Packard, który kontrolował 10,4% rynku (sprzedał ok. 520 tys. komputerów). Udział IBM wyniósł 3,1% (155 tys. sztuk), a Dell Computer 2,7% (135 tys.). Największą konkurencję dla światowych producentów komputerów w Europie Środkowej i Wschodniej stanowią małe, lokalne firmy, które kontrolują 40% rynku. Ich pozycja jest szczególnie mocna w Polsce i Rosji.


TOP 200