Sprzedaż Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej pod lupę?

Czterej małopolscy posłowie PiS domagają się wyjaśnień w sprawie sprzedaży Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej.

<!--more-->

Spółka założona przez samorząd województwa małopolskiego została 26 marca 2013 roku sprzedana firmie Hyperion S.A. za około 2,6 miliona złotych. Już tu posłowie doszukują się nieprawidłowości, sugerując, że z firmą Hyperion związany jest między innymi były poseł PO, syn Lwa Rywina, była żona Ministra Skarbu Alekrandra Grada, były szef Biura Śledczego SB, oraz biznesmen zatrzymany już w 2011 roku przez CBA.

Nie to jednak stało się główną przyczyną skargi. Posłowie żądają kontroli NIK oraz CBA ze względu na 64 milionowe dofinansowanie, które przyznał MSS zarząd województwa małopolskiego w dniu poprzedzającym sprzedaż spółki. Oburzenie odrobinę zmniejsza fakt, że pieniądze te w znacznej części (70%) pochodzą z funduszy unijnych i zostały przyznane na realizacje konkretnego celu – w tym przypadku akurat na budowę wojewódzkiej infrastruktury telekomunikacyjnej. Jako takie nie powiększają więc dramatycznie wartości spółki-beneficjenta. Z drugiej strony, zgodnie z założeniem projektu, pozostałe 30% Hyperion musi teraz uzbierać sam.

Ryzyko, że sprawa trafi do prokuratury jest więc niewielkie. Mimo zapowiedzi małopolskich posłów.

Przy okazji warto przypomnieć sobie czym w ogóle jest Małopolska Sieć Szerokopasmowa. Zakupienie jej przez Hyperion, nie oznacza bowiem, że zostanie wchłonięta. MSS ma obecnie status spółki zależnej. Czym się zajmuje w ramach grupy Hyperion? W opisie czytamy:

Małopolska Sieć Szerokopasmowa sp. z o.o. została powołana 11 sierpnia 2011 r. przez Województwo Małopolskie do realizacji projektu, którego celem jest budowa na zagrożonych wykluczeniem cyfrowym terenach województwa małopolskiego, zgodnie z zasadą neutralności technologicznej, infrastruktury teleinformatycznej uzupełniającej istniejące, należące do różnych operatorów, zasoby tworzące sieci szkieletowo-dystrybucyjne. Sieci powstałe w ramach projektu będą otwarte dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców telekomunikacyjnych dostarczających usługi szerokopasmowe bezpośrednio odbiorcom końcowym, tj. mieszkańcom, firmom i instytucjom z terenu Małopolski.

Także Hyperion S.A. samodzielnie oferował szerokopasmowy dostęp do Internetu, realizowany za pomocą własnej, szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej. Nie było tu jednak mowy o przychodzeniu z pomocą potencjalnym e-wykluczonym. Raczej o funkcjonowaniu na rynku komercyjnym. To już jednak przeszłość, jak bowiem czytamy w opisie działalności:

Od kwietnia 2011 roku Spółka działa na rynku multimedialnym.[…] W ramach nowej strategii Hyperion S.A. będzie pierwszym w Polsce teledostawcą usług multimedialnych.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200