Sprostowanie

W 22 numerze CW na stronie 15 została zamieszczona notatka na temat nowych stacji roboczych HP. Znalazło się w niej następujące stwierdzenie: "Produkty wyposażone będą w układy PA-RISC 7200, ponieważ firma na razie nie stosuje wadliwych procesorów 7150 i 7100".

W 22 numerze CW na stronie 15 została zamieszczona notatka na temat nowych stacji roboczych HP. Znalazło się w niej następujące stwierdzenie: "Produkty wyposażone będą w układy PA-RISC 7200, ponieważ firma na razie nie stosuje wadliwych procesorów 7150 i 7100".

"Wada" procesorów 7150 i 7100 jest przeinaczeniem, które chciałbym jak najszybciej wyjaśnić. Hewlett-Packard przeprowadził akcje bezpłatnej reperacji płyt procesora stosowanych w niektórych modelach komputerów HP 9000. Usterka ta powstała w czasie montażu płyty procesora i dotyczy niewielkiej części określonych modeli wyprodukowanych od października 1994 (szczegóły w artykule CW z 8 maja).

Firma skontaktowała się już ze wszystkimi użytkownikami potencjalnie wadliwego sprzętu. Serwis odnalazł usterkę w 3 (słownie: trzech) maszynach. Żaden z użytkowników sprzętu HP na całym świecie nie zgłosił spowodowanego przez usterkę przekłamania lub uszkodzenia danych itp. - potencjalna możliwość awarii została wykryta podczas testów kontrolnych stale przeprowadzanych w laboratoriach HP.

Tak więc informacja o "wadliwych" procesorach jest całkowicie błędna, zaś stosowanie w najnowszych stacjach roboczych procesora PA-7200 wynika z oferowanych przez ten układ parametrów i możliwości SMP (symetrycznej wieloprocesorowości). Pocesory PA-7100 i PA-7150 nadal stanowią podstawę większości modeli komputerów serii HP 9000. Hewlett-Packard nigdy nie przerwał ich montażu, zaś użytkownicy wyposażonego w nie sprzętu mogą być całkowicie przekonani o ich niezawodności.

Paweł Polok

HP Polska


TOP 200