Sprostowanie

Do artykułu pt. 'Sieciowi drukarze', zamieszczonym w dziale Praca grupowa w nr 32 Computerworlda z br., wkradło się kilka błędów. Szybkość wydruku drukarki Optra S 1650 wynosi nie 18, lecz 16 stron na minutę. Drukarka ta - oprócz wymienionych w artykule protokołów sieciowych - obsługuje także LexLink. Potrafi także obsługiwać polskie czcionki w standardach 852 Latin2, 8859-2 ISO-Latin2, Windows 1250 i Mazovia.

Do artykułu pt. 'Sieciowi drukarze', zamieszczonym w dziale Praca grupowa w nr 32 Computerworlda z br., wkradło się kilka błędów. Szybkość wydruku drukarki Optra S 1650 wynosi nie 18, lecz 16 stron na minutę. Drukarka ta - oprócz wymienionych w artykule protokołów sieciowych - obsługuje także LexLink. Potrafi także obsługiwać polskie czcionki w standardach 852 Latin2, 8859-2 ISO-Latin2, Windows 1250 i Mazovia.

Pamięć drukarki może być rozbudowana do maksymalnie 132 MB, a nie jak podał autor - 38 MB. Napisaliśmy także, że drukarka ma wbudowany duplexer oraz że na dołączonym CD-ROM-ie znajduje się oprogramowanie dla Unixa. Zarówno duplexer, jak i oprogramowanie są opcjonalne i można je dokupić po dodatkowej cenie.

Przepraszamy Czytelników oraz firmę Lexmark za powstałe błędy.


TOP 200