Sprint wycofa się z Global One

W wyniku połączenia MCI WorldCom i Sprinta - ocenianego na 129 mld USD - powstanie firma WorldCom, która stanie się największą firmą telekomunikacyjną na świecie. Sprint tymczasem zamierza wycofać się z Global One, międzynarodowej firmy telekomunikacyjnej, w której jego partnerami są operatorzy Deutsche Telekom i France Telecom.

W wyniku połączenia MCI WorldCom i Sprinta - ocenianego na 129 mld USD - powstanie firma WorldCom, która stanie się największą firmą telekomunikacyjną na świecie. Sprint tymczasem zamierza wycofać się z Global One, międzynarodowej firmy telekomunikacyjnej, w której jego partnerami są operatorzy Deutsche Telekom i France Telecom.

Zdaniem Williama Esreya, dyrektora wykonawczego Sprinta, Global One w ciągu dwóch miesięcy zostanie w całości przejęty przez jego europejskich udziałowców. Deutsche Telekom i France Telecom, mające po 10% udziałów w Sprincie, sprzeciwiały się przejęciu firmy przez MCI i popierały konkurencyjną ofertę złożoną przez BellSouth. Gdy oferta MCI została zaakceptowana, Deutsche Telekom zapowiedział, iż sprzeda swoje udziały w Sprincie. Natomiast operator francuski stwierdził jedynie, że w Global One "nastąpią zmiany w strukturze własności, które mają pozwolić na podjęcie konkurencyjnych działań wobec MCI WorldCom". Zdaniem źródeł zbliżonych do France Telecom, może to oznaczać, że firma chce przejąć Global One.

Bernard Ebbers, przyszły szef nowej firmy, zapowiedział też, że MCI zamierza kontynuować ekspansję na rynkach europejskich. "Nasza sieć w Europie będzie wyglądała tak samo jak sieć w Stanach Zjednoczonych" - stwierdził B. Ebbers.

Amerykański rynek telekomunikacyjny zaczął gwałtownie się rozwijać, co można zaobserwować zwłaszcza na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy, gdy połączyło się wiele firm. Tymczasem na rynku europejskim nadal dominują operatorzy wywodzący się z dawnych państwowych monopoli. "Większość firm w Europie może nie przetrwać połączeń z amerykańskimi firmami telekomunikacyjnymi" - ostrzegł B. Ebbers.

Obroty nowej firmy w 1999 r. mają wynieść 50 mld USD, a jej wartość rynkowa - ok. 290 mld USD. WorldCom będzie prowadzić działalność w ponad 65 krajach, zatrudniając ok. 140 tys. pracowników. Bernard Ebbers zakłada, że firma będzie zwiększać obroty na poziomie 20% rocznie.

***

MCI WorldCom łączy się ze Sprintem


TOP 200