Sprawny inaczej

Ponownie odłożono w czasie realizację kolejnych etapów budowy Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS. Brak systemu wpędza zakład w coraz poważniejsze kłopoty.

Ponownie odłożono w czasie realizację kolejnych etapów budowy Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS. Brak systemu wpędza zakład w coraz poważniejsze kłopoty.

Lesław Gajek, prezes ZUS, zapowiedział rygorystyczne ściąganie składek od zalegających płatników, lepsze zarządzanie środkami finansowymi i reorganizację zakładu. Niski procent egzekwowania składek związany jest głównie z niewystarczającą kontrolą płatników spowodowaną brakiem gotowości systemu KSI ZUS.

Prowizoryczne rozwiązanie

"Doprowadzono do sytuacji, w której prowizoryczny, unixowy system KSI ZUS, a nie docelowy system informatyczny, jest rozbudowywany o kolejne funkcje pod presją czasu. Trudno z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, po czyjej stronie leży wina" - mówił Lesław Gajek, prezes ZUS. "Największym zagrożeniem dla tego typu projektów są ustawiczne zmiany warunków prawnych. My, jako ZUS, nie mamy tu wiele do powiedzenia. Prokom, jako wykonawca systemu, mógłby ostro protestować przy każdej kolejnej propozycji zmian. Na całym świecie zmiany legislacyjne wpływające na zmianę wymagań w stosunku do systemu informatycznego są konsultowane z wykonawcą systemu" - dodaje.

"Praktyka wykazała mankamenty we wcześniejszych założeniach. Teraz jednak do budowy założeń włączyliśmy wszystkie departamenty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Praca nad tak złożonym systemem jest związana z ciągłym, systematycznym budowaniem założeń" - mówi Adam Kapica, odpowiedzialny za wdrożenie nowego systemu w ZUS.

Przyczyną wadliwego funkcjonowania systemu są błędy w dokumentach źródłowych - twierdzą przedstawiciele ZUS i Prokomu. ZUS deklaruje, że w przyszłym roku kontrola wszystkich płatników będzie przebiegać na bieżąco za pomocą reaktywowanego systemu oddziałowego ARS. Umożliwiał on monitorowanie egzekwowania składek i egzekucję zadłużenia płatników do grudnia 1998 r.

System oddziałowy

"System ARS umożliwia ewidencjonowanie należności od płatników, wydanie tytułu egzekucji i ewidencjonowanie procesu egzekwowania należności. Jednak stwierdzenie, którzy płatnicy zalegają ze spłacaniem składek, będzie zależeć od informacji pochodzących z systemu KSI ZUS" - mówi Adam Kapica. System ARS zostanie powtórnie uruchomiony na początku 2000 r. i będzie wspomagał pracę zakładu do czasu osiągnięcia zaplanowanej funkcjonalności KSI ZUS. System Prokomu będzie nadal obsługiwał konta płatników i ubezpieczonych, a także umożliwiał przekazywanie składek do OFE i kas chorych. Powrót do systemu ARS oznacza tymczasowe zatrudnienie dodatkowych 2 tys. pracowników.

Prezes ZUS zapowiedział, że przejście na docelowy system informatyczny, którego głównym elementem jest komputer IBM S/390, nastąpi w ciągu kilku miesięcy. Ryszard Krauze, prezes Prokom Software, zapowiadał, że odbędzie się to jeszcze w listopadzie br. Pełna funkcjonalność KSI ZUS - obsługa egzekwowania składek, FUS, OFE i kas chorych - zostanie osiągnięta do końca 2000 r.

Dopiero we wrześniu przyszłego roku ZUS po raz pierwszy poinformuje ubezpieczonych o stanie indywidualnych kont ubezpieczeniowych. Planowane jest też przesunięcie terminu pierwszego losowania OFE dla osób, które do tej pory nie wybrały funduszu. Losowanie by się odbyło 31 marca 2000 r., a nie, jak planowano, 31 grudnia 1999 r.

Kontrola zewnętrzna

Przedstawiciele ZUS zapowiedzieli zatrudnienie zewnętrznych doradców, których zadaniem będzie monitorowanie postępów wdrożenia Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200