Sprawdź swoją linię!

Użytkownicy modemów mogą stanąć przed nieoczekiwaną barierą prędkości transmisji danych.

Użytkownicy modemów mogą stanąć przed nieoczekiwaną barierą prędkości transmisji danych.

Problem, z jakim mogą zetknąć się użytkownicy modemów, polega na zmniejszeniu dostępnego pasma po zastosowaniu na drodze od centrali telefonicznej do abonenta tzw. zwielokrotniaczy. Urządzenia te wprawdzie umożliwiają uzyskanie dodatkowych numerów telefonicznych, ale, niestety, ich użycie wpływa negatywnie na prędkość transmisji danych.

9,6 Kb/s do WWW

Telekomunikacja Polska S.A., chcąc podłączać nowych abonentów bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z instalacją linii telefonicznych łączących bezpośrednio centralę z telefonem abonenta, stosuje zwielokrotnianie linii. Ustawione po obu końcach kabla specjalne urządzenia pozwalają na wykorzystanie jednej linii telefonicznej do prowadzenia jednocześnie kilku rozmów. Każda rozmowa musi mieć wydzielony osobny kanał, przez co drastycznie zmniejsza się szerokość pasma dostępnego dla pojedynczego numeru. Nie ma to żadnego znaczenia w przypadku prowadzenia zwykłych rozmów i wykorzystania linii telefonicznych do przesyłania faksów. Problemy pojawiają się w chwili, gdy chcemy posłużyć się modemem do przesyłania danych komputerowych.

Ze względu na zbyt wąskie pasmo, nie można osiągnąć maksymalnych prędkości transmisji. Według informacji udzielonych przez specjalistów z sieci Polpak-T należącej do TP S.A., która świadczy usługi internetowe, w praktyce na liniach zwielokrotnionych nie można przesłać więcej niż 9,6 Kb/s dla pojedynczego numeru.

Odsetek szczęśliwców

Telekomunikacja Polska S.A. formalnie działa poprawnie, w standardowych umowach abonenckich bowiem w ogóle nie wspomina się o zapewnieniu przez operatora warunków do transmisji danych. W związku ze stałym brakiem dostępnych linii telefonicznych, zwielokrotnianie będzie rozwiązaniem stosowanym coraz powszechniej. Zwłaszcza tam, gdzie już do budynku jest doprowadzona linia telefoniczna i tylko zachodzi potrzeba zwiększenia liczby dostępnych numerów. Dotyczy to głównie obszaru województwa warszawskiego.

Przedstawiciele Telekomunikacji Polskiej S.A. nie potrafili udzielić dokładnej odpowiedzi odnośnie liczby linii, w których do tej pory zastosowano urządzenia zwielokrotniające. Nie odpowiedzieli również, w jakim tempie ta liczba będzie wzrastać ani na jakim obszarze w najbliższym czasie zostaną wykorzystane urządzenia zwielokrotniające. Według nieoficjalnych danych, obecnie jest ich wciąż niewiele - od 1,5 do 2%. Jak dowiedzieliśmy się, abonenci z reguły nie są informowani o sposobie podłączenia ich numeru do sieci telefonicznej.

Wnioski dla użytkowników są oczywiste - nie warto instalować szybkich modemów, tam gdzie dostępne są jedynie zwielokrotnione linie telefoniczne. Poza tym firmy, które chcą korzystać z transmisji danych, nie powinny godzić się na zwielokrotnienie wszystkich doprowadzonych linii telefonicznych. Przedstawiciele Telekomunikacji Polskiej S.A. zapowiadają, że abonent ubiegający się o przyznanie nowej linii lub korzystający z połączenia zwielokrotnionego, który zadeklaruje chęć połączenia o lepszych parametrach niezbędnego do przesyłania danych, może uzyskać zwykłą linię, jeżeli pozwolą na to możliwości techniczne.


TOP 200