Spóźniony pilot dla celników

Docelowa wersja systemu informatycznego dla służb celnych powstaje równolegle z przepisami prawa.

Docelowa wersja systemu informatycznego dla służb celnych powstaje równolegle z pracami nad nowym prawem celnym.

Ogólnokrajowy system informatyczny, wspomagający pracę służb celnych jest realizowany od lutego 1995 r. przez niemiecką firmę CGK Siemens. Jest to jeden z większych projektów informatycznych realizowanych obecnie w Polsce.

Całe przedsięwzięcie, obliczone na kilka lat pracy, podzielono na etapy, z których pierwszy jest aktualnie na ukończeniu - w połowie maja br. firma CGK przedstawiła do odbioru wersję tzw. pilota systemu, która będzie uruchomiona do połowy lipca br. w dziewięciu obiektach pracy służb celnych (m.in. dwa w Warszawie, dwa w Krakowie oraz Szczecin-Kołbaskowo i Rzepin-Świecko). Od maja do lipca br. będzie odbywała się instalacja systemu, jego testowanie oraz intensywne szkolenie przyszłych użytkowników.

Wersją pilotową jest system informatyczny budowany na okres przejściowy - do chwili opracowania i wdrożenia docelowego systemu. CGK razem ze współpracującymi firmami polskimi adaptuje do polskich przepisów celnych używany obecnie w Niemczech system ZABIS. Tak powstająca wersja pilotowa ma m.in. obejmować kontrolę nad towarem (cargo control), obsługiwać procedury celne, umożliwiać kontrole nad tranzytem, importem, eksportem, ma zapewnić interfejs z agencjami celnymi, zapewnić wewnętrzną wymianę danych, umożliwić administrowanie systemem, ustalić odpowiedni stopień zabezpieczenia i ochrony danych. W skład systemu wejdzie również budowa i obsługa tzw. baz odniesienia (global basic files - taryfa celna, waluty, kraje itp.).

Wdrożenie systemu pilotowego pozwoli na usprawnienie odpraw celnych, zwiększy nadzór na przepływem towarów przez granice i przyspieszy przepływ informacji o tranzycie najpierw w 9, a następnie w kilkudziesięciu placówkach w całym kraju. W dalszej kolejności, pod koniec 1997 r., miałby być wdrażany system docelowy. Jest to uzależnione od dokonanej przez Główny Urząd Ceł (GUC) oceny jakości systemu pilotowego.

Obecny etap przekazywania i odbioru prac CGK jest opóźniony w stosunku do zakładanych terminów o kilka miesięcy. Wpływ na to mają m.in. istniejące znaczne różnice między polskim a niemieckim prawem celnym i zmiany polskiego prawa w trakcie realizacji projektu. Ustalony przez GUC i CGK lipcowy termin wdrożenia systemu pilotowego w 9 obiektach, może być przesunięty o miesiąc w związku z przewidywanym wejściem w życie od 1 lipca br. zmian prawa, związanych z ratyfikacją przez Polskę konwencji tranzytowej.

Czy jakość systemu pilotażowego będzie rękojmią dla kontynuacji całego przedsięwzięcia w jego obecnej formie będzie wiadomo najprawdopodobniej już w III kw. br.


TOP 200