Spotkanie M. Cara z Sekretarzem Generalnym CIIBA

Podczas wizyty Pełnomocnika Premiera ds. Informatyki Marka Cara w Paryżu, która miała miejsce z końcem października br., doszło do spotkania z Sekretarzem Generalnym CIIBA Jaenem Paulem Baquiastem. W jego trakcie okazało się, że istnieją dziedziny, w których wspólne działanie administracji polskiej i francuskiej, związane z technikami informacji i komunikacji, ułatwiłoby współpracę administracyjną z korzyścią dla przedsiębiorstw oraz osób uczestniczących w wymianie gospodarczej między Polską i Francją.

Podczas wizyty Pełnomocnika Premiera ds. Informatyki Marka Cara w Paryżu, która miała miejsce z końcem października br., doszło do spotkania z Sekretarzem Generalnym CIIBA Jaenem Paulem Baquiastem. W jego trakcie okazało się, że istnieją dziedziny, w których wspólne działanie administracji polskiej i francuskiej, związane z technikami informacji i komunikacji, ułatwiłoby współpracę administracyjną z korzyścią dla przedsiębiorstw oraz osób

uczestniczących w wymianie gospodarczej między Polską i Francją.

Wstępnie ustalony program współpracy mówi, że CIIBA(Międzyresortowy Komitet ds. Informatyki i Biurotyki w Gabinecie Premiera Rządu Francuskiego) umożliwi udział obserwatorów z administracji polskiej w pracach Telematics in Administration Group, Public Procurement Group (program EPHOS i Euromethod), komitetu zarządzania programem Telelmatigues, Edifact Board w Europie Zachodniej. Wspólnie rozważy się też sposób powiązania z projektami przedstawionymi w ramach programu PHARE.

Administracja polska otrzymywałaby informacje o pracach prowadzonych we Francji nt. bezpieczeństwa i prawa informatycznego oraz dematerializacji procedur. CIIBA ma zwrócić się do odpowiednich organów i instytucji we Francji o pomoc w udzielaniu informacji stronie polskiej. Ma też postarać się o zapewnienie udziału odpowiednich administracji Francji w pracach prowadzonych obecnie w naszym kraju a dotyczących kartografii numerycznej i sieci.

Uczestnicy paryskiego spotkania zgodzili się ponadto uczynić wszystko co w ich mocy, aby zostały pomyślnie rozwiązane problemy, które pojawiły się przy realizacji kontraktu Poltax.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200