Sposób na szkolenia

W Cisco Systems 80% szkoleń odbywa się poprzez e- learning. Jest to nie tylko oszczędność finansowa, ale również możliwość monitorowania na bieżąco postępów pracowników.

"Początki e-learningu w Cisco Systems wywodzą się z dostępu do scentralizowanych zasobów informacji poprzez Internet. Dzisiaj jest to system, który umożliwia każdemu pracownikowi odbycie szkolenia przy swoim komputerze, w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu, również w domu. W dojrzałej postaci e-learning stosujemy od 1998 roku" - mówi Dariusz Chwiejczak, dyrektor polskiego oddziału Cisco Systems.

Firma ma oddziały w całej Europie. Model działania i wymagania stawiane pracownikom są bardzo podobne w poszczególnych krajach. Dlatego szkolenia organizowane były centralnie. Pracownicy z Polski wyjeżdżali za granicę, co wiązało się z kosztami przelotów, wyżywienia, hoteli. Teoretycznie taka podróż powinna stanowić dla zatrudnionego atrakcję. W powszechnym mniemaniu udział w szkoleniu jest dla pracownika wyróżnieniem, rodzajem premii, jednak w praktyce nie wszyscy chętnie z tego korzystali. Frekwencja na zagranicznych szkoleniach Cisco Systems wcale nie była stuprocentowa, wiele osób po prostu nie chciało nigdzie wyjeżdżać. Wielu wybierało jedynie te szkolenia, które bezpośrednio dotyczyły obszarów ich działalności.

Zobacz również:

Szkolenia zawsze były bardzo ważne dla Cisco Systems. Każdy pracownik ma okazję podnieść swoje kwalifikacje co najmniej dwa razy na kwartał. Corocznie dokonywany jest przegląd celów biznesowych oraz celów własnych pracowników. Cele mogą być rozmaite - zapoznawanie się z nowymi technologiami, doskonalenie umiejętności potrzebnych handlowcom, albo zdobywanie wiedzy dotyczącej określonego rynku. Po 6 miesiącach zarząd firmy sprawdza w jakim stopniu założone cele zostały osiągnięte, jednak pracownicy, którzy nie zrealizowali swoich szkoleniowych zamierzeń nie muszą obawiać się żadnej kary.

"Zawsze powtarzam, że wielkim błędem jest nie korzystanie z zasobów wiedzy, który firma posiada i daje pracownikom do dyspozycji. Odbycie każdego szkolenia podnosi nasze kwalifikacje i stanowi o naszej wartości. Stopień wykorzystania nowych możliwości, zależy od samych pracowników" - podkreśla Dariusz Chwiejczak.

Szkolenia organizowane przez Internet pozwalają więc na znaczne oszczędności finansowe, w porównaniu z nakładami na wyjazdy, wynajmowanie sal i trenerów. Koszt przygotowania szkolenia to od 1 tys. do 2 tys. USD, część kursów Cisco przygotowuje we własnym zakresie, część w ramach outsourcingu. Szkolenie prowadzone przez eksperta jest nagrywane na wideo, dołączane są slajdy, materiały i testy kontrolne. Cisco posiada własne rozwiązanie techniczne - content delivery networking. Oszczędzany jest również czas pracowników, którzy nie tracą cennych godzin na podróże. Zwrot z inwestycji w wirtualne szkolenie następuje wg. Cisco w ciągu od 6 do 9 miesięcy.

Przeciętne szkolenie trwa od 30 minut do 2 godzin. Wirtualne kursy pozwalają na przeszkolenie wszystkich, nawet tych najbardziej niechętnych.

"Systemy zarządzania szkoleniami pozwalają stwierdzić ile osób rozpoczęło, a ile ukończyło szkolenie, z jakimi wynikami, przeanalizować statystyki. Są grupy osób, które szkolą się chętnie i takie, które szkolą się tylko wtedy, kiedy muszą. Opornych staramy się motywować" - tłumaczy Dariusz Chwiejczak.

W Cisco w Polsce pracuje 60 osób, z czego 3 szkoli się chętnie. Jeśli dane szkolenie jest obowiązkowe, w każdej chwili można sprawdzić ile osób już się przeszkoliło i jak wygląda sytuacja w innych lokalnych oddziałach firmy.

"Automatyczne narzędzia i odpowiednio zdefiniowane procedury sprawiają, że skuteczność e-szkoleń jest zaskakująco wysoka. Cisco zatrudnia w Europie ok. 8 tys pracowników. Gdyby było to konieczne, dzięki e-learningowi proste przeszkolenie może przejść nawet 90% zatrudnionych w ciągu tygodnia." - mówi Dariusz Chwiejczak.

Wykorzystanie technik związanych z e-learningiem w sieci intranetowej może okazać się dobrym sposobem dystrybucji informacji w firmie o strukturze rozproszonej.

"Przez Internet przekazujemy również informacje ważne dla funkcjonowania firmy. Jednocześnie możemy sprawdzić, czy rzeczywiście zostały one wysłuchane - nie znam metod tradycyjnych, które byłyby w stanie zapewnić podobną skuteczność. Informacje o nowym produkcie błyskawicznie docierają do naszych pracowników, dzięki czemu możemy szybko przedstawić nową ofertę naszym klientom. Skrócenie czasu dotarcia informacji o nowym produkcie na rynek daje nam znaczącą przewagę konkurencyjną. Po wprowadzeniu rozwiązań intranetowych czas wprowadzenia nowych rozwiązań na rynek skrócił się z trzech do jednego miesiąca" - opowiada Dariusz Chwiejczak.

Wykorzystanie intranetu dla przekazywania informacji wewnętrznych w formie komunikatów multimedialnych może wpłynąć pozytywnie na integrację pracowników i znacznie polepszyć komunikację. Jednak szkolenia tradycyjne nadal mają rację bytu.

"Nie da się zastąpić szkoleń interaktywnych, i e-learning nie powinien ich zastępować. Natomiast trzeba znaleźć równowagę pomiędzy szkoleniami w których potrzebny jest kontakt z trenerem, a szkoleniami przez Internet. Szkolenia i związane z nimi wyjazdy to również okazja do poznania osób z innych oddziałów firmy, rozmów, zintegrowania zespołu" - konkluduje Dariusz Chwiejczak.