Sposób na CUW

Jednym ze sposobów na obniżenie kosztów działania jest uruchomienie centrum usług wspólnych, które pozwala dodatkowo poprawić efektywność i jakość zarządzania firmą. W warunkach pogorszenia dostępu do finansowania warto spróbować wesprzeć jego tworzenie dotacjami unijnymi.

Budowa centrum usług wspólnych (CUW) jest zwykle złożonym procesem, wymagającym zaangażowania znacznych środków finansowych. Jak każda transformacja, reorganizacja służb wsparcia wymaga poniesienia kosztów i nakładów związanych z wieloma rodzajami wdrażanych zmian.

Optymalizacja zatrudnienia niesie za sobą konieczność wypłaty odpowiednich odpraw i świadczeń zagwarantowanych zgodnie z funkcjonującymi w firmie porozumieniami grupowymi, natomiast centralizacja generuje potrzebę dofinansowania w zakresie relokacji pracowników do wybranego miejsca CUW. Zwykle jeszcze większe nakłady związane są ze zmianami dotyczącymi infrastruktury IT, wdrożenia niezbędnych modyfikacji systemów i nowych rozwiązań informatycznych. Do tego dochodzą koszty związane z wybudowaniem lub wydzierżawieniem siedziby oraz dostosowaniem powierzchni biurowej, zgodnie z wymogami nowoczesnego centrum usług wspólnych, i wynagrodzenie doradcy wspierającego proces wdrożenia zmiany organizacyjnej. Należy zatem liczyć się z kosztami rzędu kilku, a nawet kilkunastu milionów złotych. To z kolei, jak nietrudno przewidzieć, może przyprawić o ból głowy niejednego dyrektora finansowego.

Zobacz również:

  • Wiemy kto może zastąpić Tima Cooka jako CEO Apple
  • GenAI jednym z priorytetów inwestycyjnych w firmach
  • Szef Intela określa zagrożenie ze strony Arm jako "nieistotne"

Obiecujące Poddziałanie 4.5.2

W tej sytuacji warto przedyskutować do-datkową możliwość finansowania wdrożenia centrum usług przy wykorzystaniu

dotacji unijnych. Z pomocą przedsiębiorstwom przychodzi Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, umożliwiający pozyskanie dotacji unijnych na tworzenie lub rozbudowę centrum usług wspólnych w ramach Poddziałania 4.5.2. Celem tego Poddziałania jest zwiększenie poziomu inwestycji, w szczególności dotyczących najnowszych rozwiązań technologicznych i nowoczesnych usług. Program wspiera przedsiębiorstwa usługowe, które dokonują inwestycji o wysokim potencjale innowacyjnym, o dużej wartości, tworzą wiele miejsc pracy. Koncepcja centrum usług wspólnych doskonale wpisuje się w realizację tego celu, co zostało potwierdzone bezpośrednim wskazaniem CUW, jako jednego z projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Poddziałanie 4.5.2 wspiera również centra badawczo-rozwojowe i centra IT, co w znaczący sposób zwiększa konkurencję w ramach konkursu.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200