Spór o Szybki Ethernet

Dwa projekty standardu Szybkiego Etherneta, sieci LAN pracującej z szybkością 100 Mb/s, wpłynęły w sierpniu do amerykańskiego instytutu IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) -zasłużonej organizacji w opiniowaniu, opracowywaniu i zatwierdzaniu standardów dla sieci komputerowych. Dziełem IEEE jest np. standard IEEE 802.3, opisujący sieć Ethernet i standard IEEE 802.5, opisujący sieć Token-Ring.

Dwa projekty standardu Szybkiego Etherneta, sieci LAN pracującej z szybkością 100 Mb/s, wpłynęły w sierpniu do

amerykańskiego instytutu IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) -zasłużonej organizacji w opiniowaniu

opracowywaniu i zatwierdzaniu standardów dla sieci komputerowych. Dziełem IEEE jest np. standard IEEE 802.3

opisujący sieć Ethernet i standard IEEE 802.5, opisujący sieć Token-Ring.

Jeden z projektów Szybkiego Etherneta oparty jest na metodzie dostępu Demand Priority Access Method, opracowanej w firmie Hewlett-Packard. Projektowi nadano nazwę 100 Base-VG i skierowano do rozpatrzenia przez Komitet IEEE 802.12.

Drugi projekt opiera się na dotychczas stosowanej metodzie dostępu CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection). W IEEE rozgorzał spór o to, który z komitetów ma się zająć projektem; o roboczej nazwie 100 Base-X.

Projekt 100 Base-VG popierany jest przez Hewlet- Packard, AT&T, Ungermann Bass Inc. oraz Proteon Inc. Zwolennikami projektu 100 Base-X są: Grand Junction Network Inc., 3Com Corp., Intel Corp., Sun Microsystems Inc., SynOptics Communication Inc. oraz Cabletron Systems Inc. W kołach IEEE panuje opinia, że powinny ukazać się dwa oddzielne standardy Szybkiego Etherneta.


TOP 200