Spór Microsoft Z-Nix

Microsoft oskarża firmę Z-nix, znanego amerykańskiego producenta myszy, że sprzedała co najmniej dziesięć, jeśli nie sto tysięcy, pojedynczych pakietów programu Windows 3.1, chociaż zgodnie z umową, miała prawo sprzedawać ten program tylko razem z wytwarzaną przez siebie myszą serii Super Mouse II.

Microsoft oskarża firmę Z-nix, znanego amerykańskiego producenta myszy, że sprzedała co najmniej dziesięć, jeśli nie sto tysięcy, pojedynczych pakietów programu Windows 3.1, chociaż zgodnie z umową, miała prawo sprzedawać ten program tylko razem z wytwarzaną przez siebie myszą serii Super Mouse II.

Z-nix zaprzecza jakoby taka praktyka miała miejsce i uważa oskarżenie za bezpodstawne.


TOP 200