Spółki IT po półroczu

Skonsolidowane przychody Prokomu za pierwsze półrocze wzrosły z 429 mln zł do ponad 681 mln zł. W II kw. br. grupa ComputerLand zwiększyła przychody o 6-proc. do 133 mln zł, odnotowując jednakże stratę netto na poziomie 0,3 mln zł.

ComArch

Pierwsze półrocze 2003 r. grupa ComArch zamknęła wzrostem przychodów z 70,4 mln zł do 88,4 mln zł. Do 2,74 mln zł zwiększył się także zysk operacyjny ComArchu. Strata netto grupy za pierwsze 6 miesięcy sięgnęła natomiast 1,3 mln zł.

Prokom

W okresie styczeń-czerwiec grupa zwiększyła przychód z 429mln zł do ponad 681 mln zł. Prokom odnotował natomiast spadek zysku operacyjnego o ponad 20 mln zł do poziomu 70,5 mln zł. Nieco słabszy był wyniki netto Prokomu, który sięgnął 29 mln zł (43,8 mln zł rok wcześniej).

Zobacz również:

ComputerLand

Skonsolidowane przychody ComputerLandu w II kw. br. wyniosły 133 mln zł i były o 6% wyższe niż w rok wcześniej. Grupa odnotowała jednak stratę netto w wysokości 0,3 mln zł, wobec 5,6 mln zł w II kw. 2002 r. Spółka ComputerLand w okresie kwiecień-czerwiec osiągnęła 119,9 mln zł przychodu (120,5 mln zł w II kw. 2002). Zysk netto firmy spadł do 0,51 mln zł (7,1 mln zł rok wcześniej). Jak informuje zarząd ComputerLandu portfel zamówień spółki na koniec lipca wzrósł już jednak do 200 mln zł.

Talex

Skonsolidowane przychody Talexu za pierwsze półrocze 2003 r. przekroczyły 47,5 mln zł. Dwa pierwsze kwartały ubiegłego roku zamknął obrotami na poziomie 50 mln zł. Zysk netto firmy w tym okresie sięgnął 2,99 mln zł (3,1 mln zł rok wcześniej).

Grupa Onet.pl

Pierwsze sześć miesięcy 2003 r. nie było korzystne dla Onetu. Skonsolidowane przychody spółki wyniosły 40 mln zł i były dwukrotnie niższe niż w tym samym okresie 2002 r. grupa Onet powiększyła stratę operacyjną z 2,9 mln zł do 5,2 mln zł, a strata netto wzrosła z 7,1 mln zł do poziomu 9,8 mln zł.